هولوکاست

گتو

آموزش زبان عربی در گتو ترزین

دکتر وسکین (نهرتابی) مویزیس  (Dr.Woskin (Nahartabi) Mojzis) در تاریخ 16/12/1884 در روسیه به دنیا آمد. او صیونیست بود و حتی از فلسطین هم دیدار کرده بود. در 10 فوریه 1923 در لایپزیگ مدرسه ای برای آموزش زبان عبری تاسیس نمود. وی استاد زبان های سامی-سومری، عبری و عربی در دانشگاه Halle  واقع در آلمان بود. با به قدرت رسیدن هیتلر، به پراگ نقل مکان کرد و به عنوان متخصص زبان عبری شروع به کار نمود. در تاریخ 13/07/1943 ،وسکین به همراه همسر و دخترش از پراگ به ترزینشتات تبعید شد. وی در ترزینشتات به عنوان رئیس دانشکده تدریس زبان عبری تعیین شد. وی سخنرانی هایی به زبان عبری در مورد تاریخ سرزمین اسراییل و توسعه زبان عبری و عبری مدرن ایراد می کرد.

با وجود شرایط مادی دشوار و کمبود ابزار تدریس، وی موفق به حفظ نظام آموزشی در گتو ترزینشتات گردید که شامل آموزش، کمک های رفاه اجتماعی، آموزش کمک به دیگران، آموزش علوم دینی یهود و تربیت برای کار و غیره بود. هچنین مدارک یافت شده حاکی از آن می باشند که استاد نهرتابی، زبان عربی ادبی را نیز تدریس می کرده است.

روش تدریس زبان عربی در گتو به وسیله ترجمه لغت ها از عربی به عبری و بلعکس بوده است.

برخی از کلمات توصیف واقعیت های دشوار زندگی بودند، مانند: درد و رنج، فقر، برده، پزشک، استخوان، پوست و ترس.  واژه های مثبتی هم وجود  داشتند مانند: زیبائی، مفید و شگفت انگیز. به عنوان بخشی از تمرین زبان عربی دانش آموزان فصل های کاملی از کتاب مقدس را ترجمه می کردند، به عنوان مثال فصل اول کتاب پیدایش و داستان نذر یفتح (کتاب داوران فصول 11-12).

شاید زبان عربی به این دلیل آموخته می شد که ایشان باور داشتند که به سرزمین اسراییل خواهند رسید و چون اعراب اکثریت مردم را در آنجا تشکیل می دادند، لذا می خواستند که زبان آنها را بشناسند.

استاد نهرتابی در 19/10/1944 در آشویتس به قتل رسید.

قطعاتی از دفاتر آموزش زبان عربی در گتو ترزینشتات