هولوکاست

شروع جنگ جهانى دوم و سياست در مورد يهوديان

یهودیان جنوب شرقی اروپا

گالری تصاویر
  • بخارست، رومانى – مطب يک پزشک يهودى که در قتل عام 23 ژانويه 1941 تخريب شد..
  • بخارست، رومانى – مغازه های يهوديان که در قتل عام 23 ژانويه 1941 غارت شدند..
  • سارايوو، يوگسلاوى – کنيسه بزرگ غارت شده توسط مسلمانان محلى، بعد از حجوم آلمان ها در 20 آوريل 1941.