هولوکاست

شروع جنگ جهانى دوم و سياست در مورد يهوديان

تصرف لهستان و آغاز اذيت و آزار يهوديان

لوازم
  • تاج کتاب تورات – یکی از اشیای آیینی یهودیان که به دست آلمان ها غارت شد و برای انتقال به آلمان جمع آوری گردید.
  • شمعدان و اشیای ساخته شده از نقره که از خانه های یهودیان و کنیسه ها دزدیده شد، ورشو، لهستان
  • تابلویی بر سردر محل کسب یک یهودی در لودز (شهری در مرکز لهستان) که به دست نازی ها علامت گذاری شده
  • مناشر نازی از منطقه گالیسیا