هولوکاست

شروع جنگ جهانى دوم و سياست در مورد يهوديان

گسترش مناطق زیر تصرف آلمان و سرقت اموال يهوديان

گالری تصاویر
  • ورشو، لهستان – يهوديان وادار به ساختن ديوار دور گتوى ورشو ميشوند.
  • کراکوف، لهستان - دو سرباز آلمانى خارج از در ورودى گتو ايستاده اند.
  • آمستردام، هلند – تابلویی  به زبان آلمانى وهلندى در ورودی محله يهوديان.