هولوکاست

آلمان نازی و یهودیان در سالهای 1933-1939

به قدرت رسیدن نازی ها در آلمان و آغاز آزار و اذیت یهودیان

لوازم
 • بازی برای بچه ها به نام "یهودیان بیرون " (Juden raus)
بازی با مضمون ضدیهودی که "یهودیان بیرون" نام دارد. شرکت کنندگان در بازی در راه هایی پیش می روند که مکان تجارت و کار یهودیان میباشد. با وارد شدن به این مکان ها شرکت کنندگان می توانند جایزه ای به شکل آدمکی با "کلاه یهودی" کسب کنند. 
کلکسیون واینر. تقدم شده از طرف دانشگاه تل آویو.
 • صفحه ای از کتابی ضد یهودی برای بچه ها به نام "از روباه باید ترسید"
 • آدمک های بازی ضد یهودی "یهودیان بیرون"
 • علامتی بر سردر یک میخانه که در آن نوشته شده: "یهودیان مورد قبول نیستند"