هولوکاست

آلمان نازی و یهودیان در سالهای 1933-1939

به قدرت رسیدن نازی ها در آلمان و آغاز آزار و اذیت یهودیان

گالری تصاویر
 • تابلویی بر سردر یک مغازه متعلق به یهودیان آلمان. روی آن نوشته شده: "مراقب خودتان باشید، از یهودیان خرید نکنید"
 • برلین، آلمان. مردم در حال خواندن تبلیغات خیابانی در مورد تحریم مالی یهودیان هستند.
 • تابلویی بر سر راه ورودی یک دهکده آلمانی که بر آن نوشته شده: "مردم دهکده نمی خواهند با یهودیان در ارتباط باشند"
 • 'تابلوی خیابان از دوران نازی ها به معنی: "خالی از یهودیان"
 • تابلویی از آلمان که در آن نوشته شده: "تماس با یهودیان برای افراد دهکده ممنوع است"
 • آلمان، 1933. دو نفر از افراد اس.آ. (SA - نیروی مسلح حزب نازی) در حال اجرای حکم تحریم مغازه داران یهودی.
 • آلمان، نموداری که یهودیان را بر اساس قوانین دادگاه نورنبرگ توصیف میکند.
 • آلبرت انیشتین، فیزیکدان یهودی، برنده جایزه نوبل فیزیک در سال 1921، که با به قدرت رسیدن نازی ها آلمان را ترک کرد.
 • آلمان، قضاتی که برای وفاداری به هیتلر قسم می خوردند.