هولوکاست

مقدمه – ابعاد و جنبه های جنایت

گالری تصاویر

  • گاووبر نویمن
  • خانواده یعقوبی در برلین
  • یک زوج خوشبخت در روز ازدواجش.
  • مارینا سمرگونسکی.
  • موشه  و گوته منله.
  • خانواده پکل.
  • والنتینا زبار.
  • یخی ال مینزبرگ.