هولوکاست

آلمان های نازی و یهودیان 1933 تا 1939

سال 1938 سال سرنوشت ساز

لوازم
  • کتاب  تورات از کنیسه ایی در شهر لایپزیگ  آلمان  که پس از آتش سوزی "شب کریستال" به دلیل اینکه  در بالای ساختمان کتابخانه دانشکده شهر با کتاب  تورات دیگری در دیدرس نبوده است به جا مانده.
 هدیه از طرف اهالی لایپزیگ  مقیم اسرائیل، تل آویو.
کلکسیون اشیاء ید و شم
  • گذرنامه آلمانی متعلق به اریخ لاویان که در سال 1939 آلمان را ترک کرده و به همراه خانواده اش به بولیویا آمده است. دولت سوئیس خواستار  کاهش تعداد یهودیان که به خاک این کشور وارد میشدند، بود و به همین منظور، در سال 1938 از آلمان ها درخواست نمود که گذرنامه های یهودیان آلمان با حرف J (یهودی) علامت گذاری شود.