هولوکاست

آلمان های نازی و یهودیان در سال های 1933-1939

آنتی سمیتیزم

لوازم
  • مجسمه سفالی نشان دهنده دو یهودی، یکی مذهبی و دیگری تاجری ثروتمند که بحثی محرمانه را به تصویر می کشند. ظاهر مجسمه نشانگر شاخص های یهودیت با انگیزه ضد یهودی می باشد.
  • زیر سیگاری مسی که در آن عکس خوکی با سمبل هایی از یک یهودی به تصویر کشیده شده است.
  • لیوان مخصوص آبجو، مزین شده به برجسته کاری ضد یهودی نشان دهنده آسیب های وارد شده به دست افراد یهودی در مقابل  آلمانی های سخت کوش و صادق. 
این نوع لیوان ها در کارخانه ای در آلمان که از اواخر قرن 19 تا اوایل قرن 20 فعال بوده ساخته شده اند.
در عکسی که در قسمت بالا قرار گرفته تاریخ 1893 نوشته شده است و در آن یک دهقان آلمانی مشغول شخم زدن زمین است در حالی که روی گاو آهن او سه یهودی نشسته اند. در بالای عکس چنین نوشته شده است: این خویش اینقدر سنگین نبود اگر اهرون، یونا و هیروش روی آن نبودند.
کلکسیون  آثار  هنری ید و شم
اهدایی از طرف ویلیان ه. هرش، لس آنجلس، کالیفرنیا