آشویتس - تصویرهای هوایی: 21 دسامبر 1944

کلیک برای بزرگ کردن

بزرگ نمایی تصویر بیرکناو در زیر برف که توسط هواپیما F-5 اسکادران تصویربرداری 5 نیروی هوایی 15 آمریکا درتاریخ 1944/12/21 (شماره پرواز SG 994/15/5PG) گرفته شده است. در پی صدور دستور هیملر در ابتدای نوامبر مبنی بر متوقف نمودن کشتار توسط گاز، تاسیسات کشتار در اردوگاه در مدت زمان بین ماه های نوامبر تا دسامبر 1944 جمع آوری گشتند، و این امر در این تصویر مشهود می باشد. همین طور ویرانه های کوره آدم سوزی شماره 6 که در مرکز زوندرکماندو در تاریخ 1944/10/7 تخریب شده بود و باغ های زینتی که در امتداد هر ساختمان در بخش B2 اردوگاه ساخته شده بود و تا پایان در آنجا بر جا ماندند، را می توان مشاهده کرد.

مقدمه    |    آلبوم    |    تصاویر هوائی    |    مولتی مدیا