آشویتس - تصویرهای هوایی: 13 سپتامبر 1944

کلیک برای بزرگ کردن

بمب ها برفراز سلول های گاز در بیرکناو. این تصویر توسط بمب افکن B-24 آمریکایی از اسکادران بمب افکن های 464 در حین بمباران کارخانه IG Farben در 13.9.1944 (شماره پرواز BG/M97464) گرفته شده است. بمب هایی که در تصویر دیده می شوند در ادامه مسیر بالستیک خود، کارخانه را مورد هدف قرار می دهند. با این حال، شماری از بمب ها اشتباها در بیرکناو فرود آمدند و آسیب کمی به آن وارد آوردند. در این تصویر به خوبی قالب اردوگاه و قطار پارک شده کنار سکو را می توان مشاهده نمود.
مقدمه    |    آلبوم    |    تصاویر هوائی    |    مولتی مدیا