آشویتس - تصویرهای هوایی: 25 اوت 1944

کلیک برای بزرگ کردن

بزرگنمایی تصویر هوایی گرفته شده توسط هواپیما موسکیتو از اسکادران تصویر برداری 60 نیروی هوائی آفریقای جنوبی (شماره پرواز 60 PR/694). در این تصویر جزئیات بسیاری از ناحیه سلول های گاز شماره 2 و 3 و سطح شیب دار قابل مشاهده می باشند. پشت بام سلول های گاز، کوره های آدم سوزی مافوق آنها، قطار در کنار سکو و گروه های زندانیان در راه سلول های گاز را به خوبی می توان دید. لازم است به خصوص به دروازه باز ورود به سلول های گاز شماره 2 و به حیاط آن که دارای باغ وسیعی می باشد توجه نمود.


مقدمه    |    آلبوم    |    تصاویر هوائی    |    مولتی مدیا