آشویتس - تصویرهای هوایی: 26 ژوئن 1944

کلیک برای بزرگ کردن

تصویری که توسط هواپیما موسکیتو از اسکادران تصویر برداری 60 نیروی هوایی آفریقای جنوبی از سه اردوگاه های اصلی مجموعه آشویتس در تاریخ 26.6.1944 (شماره پرواز 60/522 PR) گرفته شده است. این تصویر شامل نگاهی کلی از سه اردوگاه می باشد و در آن نیز کارخانه IG Farben در منطقه صنعتی در مجاورت اردوگاه، شهرک آشوینتسیم و نیز باتلاق های نزدیک بیرکناو که خاکستر مقتولین اردوگاه به درون آنها ریخته می شد قابل مشاهده می باشند.

مقدمه    |    آلبوم    |    تصاویر هوائی    |    مولتی مدیا