آشویتس - تصویرهای هوایی: 31 مه 1944

کلیک برای بزرگ کردن

تصویر هوایی از اردوگاه مرگ آشویتس-بیرکناو که در ظهر 31 ماه مه 1944  توسط  هواپیما اسکادران تصویربرداری 60 نیروی هوایی آفریقای جنوبی که از جنوب ایتالیا فعالیت می نمود، گرفته شده است. این تصویر بخشی از سلسله تصاویر گرفته شده در خلال ماموریت جمع آوری اطلاعات در آستانه عملیات بمباران بود. هواپیمای تصویر بردار در واقع کارخانه IG Farben را که در مجاورت اردوگاه بود و همچنین تاسیسات صنعتی جنگی دیگری در منطقه را جستجو می کرد. تصاویر گرفته شده در این پرواز به نیروی هوائی 15 آمریکا واگذار شدند که در پی آن کارخانه IG Farben را بمباران نمود. در سال 1978، دو محقق سازمان سیا (CIA) این تصویر را دوباره بررسی و مرورکرده و تفسیر و فلش گذاری بر روی تصویر به دست آنها انجام شده است. فلش ها تعدادی از گروه های زندانیان داخل اردوگاه را نشان می دهند. همچنین تعدادی واگن های قطار کنار سکو را می توان تشخیص داد. دودی که از دودکش کوره آدم سوزی   بالا می رود نشانگر آن است که اندکی پیش از گرفتن تصویر، افرادی که در سلول های گازی در زیر این کوره ها قرار داشتند به نابودی کشیده شده اند.

مقدمه    |    آلبوم    |    تصاویر هوائی    |    مولتی مدیا