تصاویر هوایی آشویتس

مقدمه

تصاویر هوایی آشویتس که توسط نیروهای هوایی متفقین در خلال جنگ جهانی دوم گرفته شده اند، برای اولین بار در سال 1978 توسط Dino Brugioni و Robert Poirer، دو متخصص تصاویر هوایی شاغل در CIA افشا گشتند. این دو فرد تصاویر هوایی نگهداری شده در آرشیو Defense Intelligence Agency در واشنگتن را با کمک متون تحقیقی و تاریخی دوباره رمزگشائی نمودند.

نسخه برخی از تصاویر  به کمک الی ویزل در سال 1980 برای ید و شم خریداری شد و در همان سال آقای کارتر، رئیس جمهور پیشین آمریکا هنگام دیدار از اسرائیل، نسخه هایی از حلقه های تصاویر را با خود به اسرائیل آورد.

نیروهای هوایی متفقین به دلیل وجود کارخانه هایی که برای اقتصاد جنگ حیاتی بودند و در این ناحیه، شلیزا بالایی (ناحیه ای لهستانی که در سال 1939 به رایش سوم ضمیمه شده بود) قرار داشتند، به منطقه آشویتس آمدند.

در اوایل سال 1944 اطلاعاتی سری در مورد پیدا شدن کارخانه سوخت و پلاستیک مصنوعی بسیار بزرگی در مونوویتس به دست آمد. در 4 آوریل 1944 برای اولین بار هواپیمای موسکیتو اسکادران تصویر برداری  60
(60 Photo Recon Squadron) نیروی هوایی جنوب آفریقا از پایگاه فوجیه (Foggia)  واقع در جنوب ایتالیا برای تصویر برداری از این کارخانه خارج شد.

این کارخانهIG  Farben    در مونوویتس (Monowitz) بود که تنها 4 کیلومتر از بیرکناو فاصله داشت. در آن زمان مرسوم بود که برای اطمینان از پوشش هدف، دوربین را کمی قبل از رسیدن به هدف و کمی بعد از گذشتن از آن به کار بیندازند. در نتیجه، اردوگاه اصلی آشویتس نیز برای اولین بار تصویر برداری شد.

در همان زمان، نیروهای متفقین شروع به برنامه ریزی برای حمله کلی به صنعت نفت آلمان نمودند و نام  کارخانه مونوویتس در رده های بالای لیست اهداف قرار داشت. در 31 مه، هواپیمای دیگری از اسکادران 60 به منطقه فرستاده شد. این بار همچنین 3 تصویر از بیرکناو از ارتفاع 26,000 پا گرفته شد، هرچند که متخصصین رمزگشا، به ماهیت تصاویر پی نبردند. تصاویر این پرواز نمای اردوگاه را سه روز پیش از ورود "محموله ای" که در آلبوم آشویتس مستند گشته، نشان می دهند.

به دلایل عملیاتی مختلف، بمباران کارخانه مونوویتس به تاخیر افتاد، اما نیروهای متفقین  همچنان به جمع آوری اطلاعات پیرامون آن و  دیگر تاسیسات در آن منطقه پرداختند. هواپیماهای موسکیتو آفریقای جنوبی کارخانه و قسمت هایی از مجموعه اردوگاه ها را در تاریخ های 6/26، 8/25، و 9/8 تصویر برداری نمودند.

در این ضمن نیروی هوایی آمریکا (US Army Air Force) نیز اقدام به ارسال پروازهای گشتی به منطقه نمود.

اولین پرواز آمریکایی در منطقه آشویتس توسط هواپیمای تصویر بردار F-5 لایتنینگ گروهان تصویر برداری  5
(5 the Photographic Reconnaissance Group) نیروی هوایی 15 آمریکا انجام شد. اطلاعاتی که در این پرواز و در پروازهای بریتانیایی جمع آوری شده بود، مبنای برنامه ریزی اولین عملیات بمباران کارخانه مونوویتس در تاریخ 8/20 بود. به دنبال این بمباران، خساراتی به کارخانه وارد شد، اما ویران نگشت. در تاریخ 9/13 بمباران دوم به مرحله اجرا درآمد. تصاویر گرفته شده در حین عملیات بمباران توسط  بمب افکن های B-24 گروهان بمب افکن 464
(464th Bombardment Group) تصویری را نشان می دهند که در آن افتادن بمب هایی بر روی بیرکناو مشاهده می شود. پس از بمباران نیز پروازهای شناسایی دیگری به هدف تعیین خسارات وارد گشته و پیشرفت تعمیرات به دست آلمان ها، انجام گرفتند. هواپیماهای لایتنینگ گروهان 5 به پرواز هایی برفراز منطقه آشویتس در تاریخ های 11/29، 12/21 و در پایان 1945/1/14 – تنها تا دو هفته پیش از آزادی اردوگاه توسط ارتش شوروی – ادامه دادند.

لازم به ذکر است که متخصصینی که به رمزگشایی تصاویر هوایی آشویتس مشغول بودند، هرگز به ماهیت واقعی بیرکناو پی نبردند، با وجودی که اردوگاه 3 که در مجاورت کارخانه IG Farben قرار داشت، به عنوان اردوگاه تمرکز شناخته شده بود.

مطالعه بیشتر:

  1. Brugioni, Dino A. / Poirier, Robert G., The Holocaust Revisited: A Retrospective Analysis of the Auschwitz-Birkenau Extermination Complex, Washington DC, 1979.
  2. Neufeld, Michael J. & Berenbaum, Michael (ed.), The Bombing of Auschwitz: Should the Allies have Attempted it?, New York, 2000.
  3. James H. Kitchens, “The Bombing of Auschwitz Re-examined”, in The Journal of Military History, LVIII, April 1994, pp.233-266.
  4. Gilbert, Martin, Auschwitz and the Allies, New York, 1981.
  5. Martin Gilbert,”The Question of Bombing Auschwitz”, in The Nazi Concentration Camps. Proceedings of the 4th Yad Vashem International Historical Conference, Jerusalem, 1984, pp.417-473..
  6. Rondall Rice, “Bombing Auschwitz: US 15th Air Force and the Military Aspects of a Possible Attack”, in War in History, vol.6, no.2, 1999, pp.205-229.
مقدمه    |    آلبوم    |    تصاویر هوائی    |    مولتی مدیا