درباره ید و شم

سخنان رئیس هیئت مدیره ید و شم به کاربران وب سایت ید و شم به زبان فارسی

خوانندگان عزیز،

ما در ید وشم بر این اعتقاد هستیم که فاجعه هولوکاست یهودیان اروپا طی جنگ جهانی دوم، رویدادی نیست که فقط به ملل اروپا مربوط می باشد. ما اعتقاد داریم که هولوکاست بخشی لاینفک از تاریخ نسل بشری است و وظیفه خود می دانیم که جهت آگاهی نسل های آینده، دانسته هایمان را در باره آن جاودانه نماییم. صحبت از اطلاعات بررسی شده و قابل اطمینانی می باشد که بر شهادت های کسانی که از این فاجعه جان بدر برده اند و بر اساس آخرین اظهارات بدست آمده از قربانیان، پایه گذاری شده است. تحقیقات گسترده و واقعه گرانه مدارک و اسناد قاتلین و قربانیان اساس این اطلاعات را تشکیل داده  و نشانگر ابعاد عظیم این جنایات میباشد.

ما در انجام این وظیفه تنها نیستیم. روشنفکران، تاریخ نویسان و رهبران از سرتاسر جهان در انجام این وظیفه که سالیان درازی به طول کشیده است، با ما همکاری می کنند. آنها نیز مانند ما به آموزش و تحقیق هولوکاست و جمع آوری و انتشار گسترده هرگونه اطلاع موجود در باره آن می پردازند. ما اعتقاد داریم که این وب سایت حاضر برای فارسی زبانان دارای اهمیت معاصر و ویژه ای میباشد.

چرا؟ چه چیز پراهمیتی میتواند دیگر در این اسناد، شهادت ها، مقاله ها، عکس ها و فیلم های ارائه شده به شما در اینجا وجود داشته باشد؟

پاسخ به این سوال در این امر نهفته است که در حال حاضر باید به جامعه وسیع فارسی زبان که در سراسر جهان پراکنده می باشند، توجه ویژه ای قائل شد. این جامعه وارث و ادامه دهنده فرهنگ درخشان ایران باستان می باشد که در صحنه بین المللی نقش فزاینده ای پیدا نموده است. این جامعه با رویدادهای جهان در تماس می باشد و در مقابل پدیده ها و تحولات دور و نزدیک جبهه گیری کرده و جهت تحقق بخشیدن به اعتقادات و نظرات خود به روش های مختلفی متوسل می گردد. این روند بر پایه اطلاعاتی استوار است که از منابع مختلف و در رابطه با موضوعات گوناگون به این جامعه راه می یابد. با کمال تاسف در مورد هولوکاست فقدان شدیدی به دسترسی به اطلاعات و منابع قابل اعتماد به زبان فارسی وجود دارد، که در بسیاری از موارد باعث نا آگاهی و گمراهی می شود.

اتفاق نظر گسترده ای در این امر وجود دارد که  انسان امروزی، بدون در نظر گرفتن ملیت، مذهب و زبان وی، شایسته است که مفهوم هولوکاست را به صورت یک رویداد بشناسد. آگاهی جهانی فزاینده بشریت در رابطه با هولوکاست یکی از  نشانه های این اتفاق نظر می باشد. مصوبات اخیر سازمان های ملل متحد و یونسکو مبنی بر شناسایی هولوکاست به عنوان یکی از اجزا ترکیب دهنده و حائز اهمیت میراث بشری و تاکید در لزوم حفظ یادبود آن، جزئی از این آگاهی است. در پی مصوبه سازمان ملل متحد در 25 اکتبر 2005، کشورهای بسیاری روز 27 ژانویه، روز آزادی اردوگاه مرگ آشویتس-بیرکناو، را به عنوان روز یادبود هولوکاست برگزار میکنند. این اردوگاه قبلا توسط یونسکو در سال 1979 به عنوان یکی از اماکن میراث جهانی اعلام گردیده بود. این قسمتی از روند فزاینده توجه به هولوکاست می باشد. افراد بسیاری به آشنایی با تاریخچه هولوکاست، عوامل بروز و مفهوم آن علاقه نشان می دهند.

بایستی تاکید نمود که اتفاق نظر کامل در مورد مفاهیم هولوکاست و عبرت های ناشی از آن وجود ندارد، و شاید هم بهتر است که اینگونه باشد.

امروزه شبکه اینترنتی به نحو موثری از مرزهای میان کشورها و دسته های متخاصم عبور کرده و افکار و قلب ها را به یک دیگر متصل می کند. در این وب سایت ما کوشش نمودیم از حد اکثر امکانات اینترنتی برای شما استفاده کنیم تا مجموعه ای دست یافتنی، متنوع و واقعی از منابع و اطلاعات تاریخی بسیار پیچیده را در اختیارتان بگذاریم. بدین جهت با کاربرد تمام دانسته ها و اطلاعات جمع آوری شده در طی 58 سال عمر ید و شم، مطالب را با دقت کامل و صداقت علمی یک سازمان تحقیقاتی بین المللی، ارائه کردیم.

فقط پس از بازدید همه جانبه این وب سایت شما قادر خواهید بود درباره موفقیت ما در کسب این اهداف گواهی بدهید. تنها شما قادر خواهید بود امکانات بالقوه این سایت را بکار ببرید، که این امر چیزی جز الحاق جامعه فارسی زبان به گروه در حال گسترش انسان های علاقمند به یک نقطه عطف مهم در تاریخ بشریت نمیباشد.

از دریافت هرگونه نظریات و انتقادات شما درباره سایت خوشحال خواهیم شد.

در اینجا مایل میباشم که به نام ید وشم و نیز به نام شما کاربران، از خانواده روسلاندر مقیم استرالیا که با کمک بی دریغ آنان گشایش و گسترش این وب سایت امکان پذیر گردید، تشکر نمایم.

با تشکر 
اونر شالو Avner Shalev
رئیس هیئت مدیره ید و شم