Zinovii Tolkatchev. "Auschwitz-Birkenau, 1945"

Zinovii Tolkatchev

Auschwitz-Birkenau, 1945

Pencil on paper
Courtesy of Anel Tolkatcheva and Ilya Tolkatchev