Friends  |  Press Room  |  Contact Us

The International School for Holocaust Studies

Programul ICHEIC pentru predarea Holocaustului în Europa


În ultimii ani am asistat la un interes sporit în educarea şi comemorarea Holocaustului în Europa. Numeroase ţări au instituit zile formale de comemorare a Holocaustului precum şi programe educaţionale, sporind în acest fel nevoia de planuri de lecţie relevante şi adecvate, ca şi de instrucţiuni pedagogice.

Pentru a face faţă acestor exigenţe, Şcoala Internaţională pentru Studiul Holocaustului a stabilit programul ICHEIC pentru predarea Holocaustului în Europa, al cărui scop este difuzarea studiilor privind Holocaustul în întreaga Europă, în special în cadrul educaţiei formale. Un scop important al programului ICHEIC este crearea unei reţele de profesori menite să extindă cercul profesorilor calificaţi să predea Holocaustul în Europa, care vor crea şi implementa programe educaţionale. Principalul motiv pentru care activităţile pedagogice ale acestui program pot fi întreprinse pe o scară internaţională atât de vastă este larga experienţă profesională dobândită de Şcoala Internaţională de la înfiinţarea ei în 1993.
Finanţarea programului este asigurată de generoasele donaţii ale Comisiei internaţionale de revendicare a bunurile pierdute în perioada Holocaustului (ICHEIC).

Comisia ICHEIC a fost înfiinţată în 1998, ca urmare a negocierilor între companiile de asigurare europene şi responsabilii de asigurări din Statele Unite, la care au participat şi reprezentanţi ai organizaţiilor internaţionale ale evreilor, ale supravieţuitorilor şi ai Statului Israel.

ICHEIC cu diferite companii de asigurare şi fundaţia germană "Memorie, Responsabilitate şi Viitor" oferă fonduri care vor fi disponibile unor scopuri umanitare legate de Holocaust.

Comisia ICHEIC, împreună cu diferite companii de asigurare şi fundaţia germană "Memorie, Responsabilitate şi Viitor", oferă fonduri care vor fi disponibile unor scopuri umanitare având ca subiect Holocaustul. Programul ICHEIC de predare a Holocaustului în Europa este însărcinat să păstreze şi să perpetueze memoria Holocaustului şi a lecţiilor sale, să combată recrudescenţa antisemitismului, să asigure drepturile umane şi să prevină rasismul şî xenofobia.

De la înfiinţarea acestui program în 2005, Şcoala Internaţională pentru Studiul Holocaustului a oferit un număr record de seminarii pentru profesori din ţări precum Croaţia, Ungaria, Polonia, România, Germania, Austria, Lituania, Rusia, Marea Britanie şi Italia.

  • Facebook
  • YouTube
  • Twitter
  • Instagram
  • Pinterest
  • Blog