Friends  |  Press Room  |  Contact Us

The International School for Holocaust Studies

"Duosiu aš savuose Namuose ir savo mūruose paminklą ir vardą...,amžiną ir nemarų."

(Izajo knyga 56:5)

Tarptautinis seminaras

sąrašas tarptautinius seminarus
Tarptautinė Katastrofos Dėstymo ir Tyrimų Mokykla

Pedagoginė veikla

Čia mes siūlome jums programas, sukurtas Tarptautinėje Katastrofos dėstymo ir tyrimų mokykloje. Jomis jūs galite remtis savo pedagoginėje veikloje. Jūs galite naudoti jau paruoštą medžiagą, kurią mes jums pateikiame. Tačiau  ši medžiaga taip gali  tapti pagrindu jūsų nuosavoms idėjoms.

Svarbu, kad jūs nuolat lakytumėtės mūsų interneto puslapyje i sektumėte visas naujas publikacijas.

Contact Us

Yad Vashem
The Martyrs' and Heroes' Remembrance Authority
The International School for Holocaust Studies
Lithuanian Language Desk
P.O.B. 3477
Jerusalem 9103401 Israel
Tel: +972-2-6443661
E-mail: russia.education@yadvashem.org.il

  • Facebook
  • YouTube
  • Twitter
  • Instagram
  • Pinterest
  • Blog
Online Courses