Friends  |  Press Room  |  Contact Us

The International School for Holocaust Studies

Magyar nyelvű internet-kurzus

A Yad Vashem Online Kurzusai archívumaink és forrásaink anyagait hasznosítják, és a holokauszt kutatás ill. oktatás legmodernebb módszereit használják. Az internetes tanulás által lehetővé tett rugalmasság kivételes alkalmat kínál ahhoz, hogy Ön a témában való járatosságát szélesítse és tudását gyarapítsa. Az egész kurzus az interneten folyik, beleértve a feladatok beadását, az osztályzást és a kiértékelést. A résztvevők minden leckéhez egy rövid feladatot nyújtanak be.   
Magyar nyelvű

Magyar nyelvű internet-kurzus: Füstbeszállt életek

Az elsõ magyar nyelvû holokauszt nemzetközi tanfolyam a világháló alkalmazásával új tanulási lehetõséget biztosít, ismereteit bõvíti, felkészültségét gazdagítja. A távoktató program bemutatja a modernkori üldöztetés, az egyedi népirtás legfontosabb európai szakaszait, külön hangsúlyt helyez a magyarországi események jellegzetességeire. A távoktatás a lengyel, a német és a magyar zsidóság holokauszt elõtti életének feldolgozásával indul, így a résztvevõk elõtt kirajzolódnak a hasonlóságok és különbségek. A háborús években halálra hajszolt zsidókat nem csak mint tehetetlen áldozatokként, hanem maguk valójában, személyükben és önálló világgal rendelkezõ közösségekként ismerhetjük meg.
A program számos témát ölel fel, közöttük a szövetségesek viszonyát az európai zsidóság megsemmisítéséhez és a zsidó ellenállás lehetõségeit. A történelmi folyamatot követve vizsgálja a szereplõk: az áldozat, a gyilkos, a passzív szemlélõ és az embermentõ magatartását, megnyilvánulásait.
A jeruzsálemi Jad Vashem Intézet és a budapesti Holocaust Dokumentációs Központ és Emlékgyûjtemény Közalapítvány a távoktató kurzus teljesítését mindazoknak ajánlja, akik munkájukban mind igényesebben, a holokauszt történetének, erkölcsi dilemmáinak és következményeinek feldolgozásával mutatják be az egyetemes emberi normák érvényesítésének lehetõségeit, elvetésük társadalom- és emberellenes, szörnyû következményeit. A programot a a jeruzsálemi Jad Vashem intézetének keretében, a Holokauszt Tanulmányok Nemzetközi Iskolájának munkatársai írták. A program a budapesti Holocaust Dokumentációs Központ és Emlékgyûjtemény Közalapítvány legszorosabb együttmûködésével folyik. A program 2007 óta kerül megrendezés alá. Az eddigi 6 csoportban, összesen 113 résztvevõ fejezte be sikeresen a távoktató kurzust.

Az új tanári program új ismereteket nyújt a kirekesztés, a holokauszt önálló feldolgozására és tanítására. Elemei a közgyûjteményekben õrzött forrásokba és a szakirodalom legjelesebb képviselõinek munkáiba való kutatásra is ösztönöznek.


A leckéket írták:
Shira Magen, Jiftach Hameiri, Chava Baruch, Shlomit Steiner
Fordították:
Zita Turgemann, Chana Iszrael, Jesaja Balog
Internet feldolgozás:
Naama Schick, Eviatar Biton, Jael Lasry, Dror Baruch, Jeremy Zauder


  • Facebook
  • YouTube
  • Twitter
  • Instagram
  • Pinterest
  • Blog

Testimonial Films Series
Educational Materials
Online Courses