Friends  |  Press Room  |  Contact Us

The International School for Holocaust Studies

"Oživlé vzpomínky" – Mezinárodní soutěž o nejlepší plakát ke Dni památky obětí holocaustu 2012    English


Mezinárodní soutěž o nejlepší plakát ke Dni památky obětí holocaustu je společným projektem památníku Yad Vashem, Izrael, památníku Mémorial de la Shoah, Francie, a obecně prospěšné společnosti Evropský institut odkazu šoa, Česká republika. Projekt vznikl za podpory Pracovní skupiny pro mezinárodní spolupráci v oblasti vzdělávání o holocaustu, jeho připomínky a výzkumu (Task Force for International Cooperation on Holocaust Education, Remembrance and Research, ITF) a ve spolupráci s programem Holocaust a Spojené národy, OSN.

Z více než 300 návrhů na téma „Keeping the Memory Alive“ (Children in the Holocaust), které do soutěže zaslali studenti umění, designu a grafiky z Francie, Izraele a České republiky, vybrala mezinárodní porota, sestávající z renomovaných odborníků v oblasti designu a vzdělávání o holocaustu, 16 nejlepších. Tato kolekce bude u příležitosti Mezinárodního dne památky obětí holocaustu 27. ledna 2012 vystavena po celém světě.

V dnešní době, kdy si obecnou pozornost nárokuje a diskusi vyvolává tolik důležitých témat, ukazuje tato výstava práce 16 mladých designérů, kteří rozpoznali zásadní význam připomínky holocaustu. Tento jedinečný soubor plakátů tak zachycuje pokus každého z autorů osobně se k jeho památce vyjádřit.

POROTCI: Jan Arnesen, Vedoucí výstavního oddělení, OSN; Jean-Marc Bretegnier, Grafický Designer a učitel, Francie; Debbie Hartmann, Mezinárodní škola pro studium Holocaustu při Yad Vashem, Izrael; Helga Weiss-Hošková, Umělkyně a přeživší Holocaustu, Česká republika; Kimberly Mann, Manager, The Holocaust and the United Nations Outreach Programme, OSN; Kathrin Meyer, Výkonná sekretářka, ITF; Sophie Nagiscarde, Ředitelka kulturních aktivit při Mémorial de la Shoah, Francie; David Tartakover, Grafik a laureát Izraelské ceny, Izrael; Ondřej Zámiš, Grafik, Česká republika.

Tři vítězné plakáty

Plakáty jsou používány k upoutání naší pozornosti více než 150 let. Vizuálně přitažlivé plakáty, jež spojují grafické prostředky s typografií, sdělují silné, stručné poselství, jehož cílem je vzbudit emoce u lidí, kteří se na ně dívají. Zachycují energii, myšlenku nebo nápad, které mohou diváci okamžitě pochopit, absorbovat a reagovat na ně. Jako forma umění jsou plakáty všudypřítomné a přístupné – objevují se v četných kopiích, pokrývají veřejné plochy, počínaje zdmi a konče sloupy pouličních lamp, jsou viditelné pro všechny
Celý článek…

Plán lekce

Šestnáct plakátů, které zde předkládáme, poskytují učitelům a studentům skvělou příležitost k provedení smysluplného zkoumání povahy připomínání holocaustu v dnešní době. Pomocí těchto plakátů studenti mohou ohodnotit různé způsoby připomínání. Učitel může tyto plakáty použít pro vzdělávací diskusi o významu holocaustu v dnešním světě. Lekce spočívá ve všeobecné analýze plakátů vytvořených umělci z České republiky, Francie and Izraele.
Celá lekce…

Galerie plakátů a vyjádření designérů

Ohad Zlotnick, Izrael

Rotem Cohen, Izrael

Aude Benhaïm, Francie

Ellina Berlioz, Francie

Iva Boháčová (ZČU Plzeň), Česká republika

Petr Nehera (UTB Zlín), Česká republika

Peter Chmela (UTB Zlín), Česká republika

Ondřej Jiráska (UJEP Ústí nad Labem), Česká republika

Isabel Hahn (ZČU Plzeň), Česká republika

Malki Wiegner, Izrael

Yael Boverman, Izrael

Veronika Nováková (UTB Zlín), Česká republika

Boris Grzeszcak, Francie

By Martina Cejpová, Czech Republic

Martin Pasquier, Francie

Liz Elsby, Izrael


Životopisy designérů

Zjistěte víc o 16 finalistech.

Partnering in the project
  • Facebook
  • YouTube
  • Twitter
  • Instagram
  • Pinterest
  • Blog
Czech Ministry of Education, Youth and Sports