Friends  |  Press Room  |  Contact Us

The International School for Holocaust Studies

Vymazat paměť

Modelová hodina


Autoři: Mgr. Miriam Mouryc, Dr. Noa Mkayton

Cílová skupina: studenti ve věku 14 až 18 let, dle zvážení vyučujícího i mladší studenti
Doba trvání: jedna vyučovací hodina

Cíle výuky: seznámit studenty s vizuálním materiálem a umožnit jim zpracovat a vyjádřit pohledy na události holocaustu
umožnit studentům zamyslet se nad možnostmi a způsoby připomínání událostí holocaustu ve 21.století mladými Izraelci
přimět studenty uvědomit si připomínání historie v jejich vlastním kulturním kontextu

Pomůcky k realizaci: Vzdělávací set pohlednic Vymazat paměť – PDF, před hodinou je třeba vytisknout na barevné kopírce a slepit stranu s pohlednicí a textem k sobě koupit
Doporučujeme vzdělávací set před použitím zalaminovat. Počítač, projektor a připojení k internetu

Obsah:


Průběh hodiny:

Úvod

Vyučující stručně seznámí studenty se vzdělávacím setem Vymazat paměť. Začínající izraelští návrháři v rámci projektu navštěvují Památník obětí a hrdinů holocaustu Jad Vašem v Jeruzalémě. Studenti se též účastní workshopů, které jsou vedeny pedagogy z Jad Vašem přímo v prostorách Neri Bloomfield School. Pohlednice ukazují individuální vztah umělců k složitým otázkám Šoa. Vyjadřují osobní zájmy, provokativní otázky, myšlenky zredukované na velikost pohlednice.

Vyučující rozdělí studenty do šesti skupin a každá skupina dostane několik pohlednic a otázky, se kterými bude pracovat. Studenti pracují ve skupinách po dobu 10-15 minut.

Rozdělení do skupin je následující.

A. Práce s pohlednicemi Abraham Koplowicz – Sen

Část básně Sen je na několika pohlednicích. Úkolem studentů je složit báseň chronologicky.

Potom se skupina seznámí s celým textem básně a příběhem Abrahama Koplowicze.

Abraham (Abramek) Koplowicz – Sen
Až mi bude dvacet let,
Budu se dívat na náš krásný svět.
Nasednu do velkého motorového ptáka
a vzlétnu v něm vysoko nad oblaka.
Popluji, poletím v krásný svět daleký,
Popluji, poletím přes moře, přes řeky.
Vzlétnu až do vesmíru.
Mrak sestřičkou,
Vítr bratrem mi bude.
Hrdě zakroužím nad Nilem, Eufratem.
Uvidím sfingy i pyramidy
v starověké zemi bohyně Isidy.
Přeletím bouřlivé vody Niagáry.
Budu se koupat v žáru Sahary.
Přes tibetské štíty v oblacích mizející,
nad tajemným krajem, kde žijí kouzelníci.
Až vymaním se ze spárů jejich moci,
driftovat budu tmou polární noci.
Přeletím nad velkým ostrovem klokanů,
Spatřím, co z Pompejí zbylo do našich dnů.
Nad Svatou zemí zákona Starého
i nad antickou vlastí Homéra slavného.
Hrdě zakroužím nad překrásnou zemí –
Mrak mi bude sestrou, vítr bratrem je mi.
Překlad: Kateřina Ďoubalová

Abraham Koplowicz (1930-1944)
Abraham Koplowicz se narodil v roce 1930 v Lodži. Maminka se jmenovala Johet-Gittel a otec Mendel. Abraham byl jedináček. Před začátkem druhé světové války Abraham chodil do školy pouhé dva roky. Na jaře 1940 se rodina ocitla v ghettu v Lodži. Během likvidace ghetta v létě 1944 byl Abraham s otcem i matkou deportován do Osvětimi. Válku přežil pouze otec Mendel Koplowicz.

Po osvobození se Mendel vrátil do Lodži. Našel obrázky a sešit, který Abraham schoval na půdě. Sešit obsahoval 8 básní a dvě satiry, které Abraham napsal. Mendel se s druhou ženou odstěhoval do Izraele v roce 1955. Mendel Koplowicz zemřel v roce 1983 v Izraeli. Sešit byl znovu objeven Abrahamovým nevlastním bratrem Eliezerem Grynfeldem v roce 1983.

Eliezer Grynfeld daroval sešit Jad Vašem jako připomínku pro další generace.

B. Práce s pohlednicemi Spala jsem na horní pryčně, Maminka byla v baráku č.26, Babička byla v Osvětimi, Prababička byla v Polsku, Praprababička přežila holokaust

Otázky pro práci ve skupině:

 • Jak se vyvíjí obraz stopy na jednotlivých pohlednicích?
 • Co symbolizuje stopa ?
 • Jak se mění vzpomínky na určitou historickou událost?

C. Práce s pohlednicí Ulmovi z Markowé, Polsko a Nemohl si vybrat dobu, ve které žil.

Otázky pro praci ve skupině:

 • Seznamte se s příběhem rodiny Ulmových a Janusze Korczaka.
 • Popište možnosti volby, které tito lidé měli během druhé světové války
 • Jaké měli možnosti?
 • Máme zachránce připomínat? Proč?

Příběh rodiny Ulmových
Před 2. světovou válkou žilo v Markowé kolem 4,5 tisice obyvatel, z toho 30 rodin bylo židovských.Markowa se nachází nedaleko Łańcutu ve východním Malopolsku. Bydlel tam i sedlák Józef Ulma, jeho žena Wiktorie a šest dětí. Józef byl absolventem zemědělské školy.

Ulmovi, stejně jako ostatní obyvatelé Markowé, byli svědky vraždění židů ve vsi v létě 1942. Počet obětí není znám.

Rodina Ulmových v roce 1942 poskytla úkrýt dvěma židovským rodinám, Szallovým a Goldmanovým.

V noci 24.března 1944 německá policie vtrhla do domu Ulmových. Zastřelili ukrývané židy, Józefa Ulma, jeho manželku Wiktorii a šest dětí.

Janusz Korczak (1878-1942)
Narodil se jako Henryk Goldszmit. Používal literární pseudonym Janusz Korczak. Proslavil se jako polský židovský autor dětských knih, lékař a učitel.

Byl výrazným pedagogem s vlastní filozofií výchovy. Pokládal za důležité seznámit děti se základy etiky. Navrhl Deklaraci dětských práv. Deklarace zaručovala právo dětí být milovány, respektovány a mít optimální podmínky pro život.

Působil též jako vedoucí vychovatel sirotčince ve Varšavě. V roce 1940 došlo k přestěhování Domova sirotků do varšavského ghetta. V roce 1942 následoval transport na východ. Korczak se rozhodl neopustit děti, které učil.

Janusz Korczak byl zavražděn v plynové komoře okamžitě po příjezdu do Treblinky.

D. Práce s pohlednicemi Až vyrostu, chci být jako brácha a Máte hlad drobečci

Otázky pro práci ve skupině:

 • Co mají tyto dvě pohlednice společného?
 • Na jakou skutečnost chce Leonard Cohen ve své básni upozornit?

Co by mělo být známo o Adolfu Eichmannovi
Barva očí                          běžná
Barva vlasů                      běžná
Váha                                průměrná
Výška                               průměrná
Zvláštní znamení              žádné
Počet prstů na rukou        deset
Počet prstů na nohou       deset
Inteligence                        průměrná

A co jste čekali?
Pařáty?
Přerostlé řezáky?
Zelenou pěnu u huby?
Šílenství?

Leonard Cohen, Květiny pro Hitlera (Flowers for Hitler)
Vydala Mladá fronta v roce 2004
překlad Miroslav Jindra

E. Práce s pohlednicí Nic jsem neviděl, Čas na zábavu

Otázky pro práci s pohlednicemi:

 • Kdo k nám mluví?
 • Jaký je váš názor na citát historika Grosse?

Gross, Jan Tomasz: Neighbours. The Destruction of the Jewish Community in Jedwabne, Poland, Princeton 2001, s.12

Jednotlivé případy hromadného vraždění mají specifickou dynamiku. Nejedná se o bezvýznamné zjištění (…) v každém případě došlo k procesu rozhodování aktérů, kteří v té době žili. Tato rozhodnutí ovlivnila výsledek.Můžeme tedy alespoň předpokládat, že část aktérů se mohla rozhodnout jinak a na základě jejich rozhodnutí by více evropských židů přežilo 2.světovou válku.

F. Práce s pohlednicemi Zásoby babičky Hany, Představ si všechny ty lidi, Name, Facebook

Otázky pro práci ve skupině:

 • Jak se dozvídáme o událostech holocaustu?
 • Jaký je současný život přeživších holocaustu?
 • Navštívili jste někdy koncentrační nebo jiný tábor? Jak to na vás zapůsobilo?

Prezentace skupin před celou třídou

Každá skupina vybere svého mluvčího, který prezentuje výsledky skupinové práce před třídou. Vyučující může během prezentací promítat na tabuli pohlednice, o kterých se právě mluví, a řídí diskuzi.

Na závěr hodiny vyučující pustí klip izraelské skupiny Ice – Nine. Píseň je v hebrejštině s anglickými titulky. https://www.youtube.com/watch?v=tWP7prW_Dfg


Supported by

The International Commission on Holocaust Era Insurance Claims

 • Facebook
 • YouTube
 • Twitter
 • Instagram
 • Pinterest
 • Blog