Friends  |  Press Room  |  Contact Us

The International School for Holocaust Studies

Vzdělávací projekty našich absolventůModerní Dějiny

Nové: Moderní Dějiny

Mgr. Petr Šimíček, petr.simicek@moderni-dejiny.cz
Mgr. Marcel Mahdal, marcel.mahdal@moderni-dejiny.cz
Multiperspektivní digitalizované vzdělávací materiály o holokaustu na portálu Moderní dějiny.
Přečtěte si více...


Obrázky z půdy

Nové: Obrázky z půdy

Mgr. Iva Dvořáková
Gymnázium J.A. Komenského, Nové Strašecí. Přečtěte si více...

 

A holokauszt művészetpedagógiai megközelítése

Spolužáci

Stehlíková Monika, mystehlici@seznam.cz
Osudy židovských studentů gymnásia na Mikulášském náměsti v Plzni. Přečtěte si více...

 

Projekt „Legenda dětí z lodžského ghetta“

Legenda dětí z lodžského ghetta

Projekt studentů z Gymnázia v Českém Brodě Přečtěte si více...

 Studenti z Gymnázia v Praze 4, Budějovická

Holocaust v semináři Soudobých dějin

Projekt Gymnázia v Praze 4 pod vedením Mgr. Milana Hese Přečtěte si více...

  • Facebook
  • YouTube
  • Twitter
  • Instagram
  • Pinterest
  • Blog