Friends  |  Press Room  |  Contact Us

The International School for Holocaust Studies

„Dám ve svém domě a na svých hradbách památník s jménem... jež nebude vymýceno.“

(Izajáš 56:5)

Kontaktujte nás:

Yad Vashem
The Martyrs' and Heroes' Remembrance Authority
The International School for Holocaust Studies
Czech Language Desk
P.O.B. 3477
Jerusalem 9103401 Israel
Phone: +972-2-644 3862
Fax: +972-2-643 3649
E-mail: czech.education@yadvashem.org.il

  • Facebook
  • YouTube
  • Twitter
  • Instagram
  • Pinterest
  • Blog
Online Courses