• Menu

  • Shop

  • Languages

  • Accessibility
Visiting Info
Opening Hours:

Sunday to Thursday: ‬09:00-17:00

Fridays and Holiday eves: ‬09:00-14:00

Yad Vashem is closed on Saturdays and all Jewish Holidays.

Entrance to the Holocaust History Museum is not permitted for children under the age of 10. Babies in strollers or carriers will not be permitted to enter.

Drive to Yad Vashem:
For more Visiting Information

Jaké je umění o holocaustu?

Cílová skupina: Tato lekce je určena pro studenty středních škol.

Cíle

  1. Učit se o umění jako o historickém zdroji. Interdisciplinární přístup k vzdělávání o holocaustu.
  2. Studenti pochopí rozličné důvody pro vytváření umění během holocaustu.
  3. Studenti se seznámí s každodenním životem a problémy Židů, které je obklopovaly během holocaustu a vyjádřili je prostřednictvím umění.

Vysvětlení

Pokud se zabýváme tématikou holocaustu mnohdy nenalézáme slov. Neexistují slova, která mohou zprostředkovat, co se doopravdy stalo během holocaustu. Interdisciplinární přístup nám umožní pochopit obtížné období prostřednictvím umění, poezie a filozofie.

Tato lekce se zabývá různými zobrazeními holocaustu v umění z let 1933-1945. Výtvarná díla studentům zprostředkují rozličné důvody pro umění během holocaustu, seznámí je s denními problémy a otázkami se kterými se lidé potýkali v období holocaustu – identita, víra, přátelství.

Umění vytváří vhodné prostředí pro studenty, kteří se o kresbách volně vyjadřují bez předchozí znalosti, ale jsou schopni popsat, co vidí. Učitel musí zprostředkovat dostatečné informace, aby kresby mohly být správně interpretovány a analyzovány.

Umění nám umožňuje znovu nalézt lidské bytosti a navrátit jim lidskou důstojnost, kterou se jim nacisté snažili vzít.

Lekce se skládá ze třech částí, které reprezentují odlišnou funkci v umění holocaustu: umění jako dokumentace, oficiální umění vytvářené pro nacisty a umění jako forma vzdoru a prostředek čelit realitě.

Lekce je variabilní. Může být přednesena od začátku do konce, nebo si učitel vybere pouze jednu z částí. Jedná se o tři hodiny, každá trvá 45 minut.

„Poznámky pro učitele“ – navrhují témata pro diskusi. Pro učitele je též určen krátký historický úvod na začátku každé hodiny.

Podklady pro obohacení znalosti historie a další výtvarný materiál je možné se obrátit na website Jad Vašem.

  • Plán lekce

Co je to vlastně umění holocaustu? 
Nejprve musíme definovat holocaust a poznat základní fakta o tomto období.

Soubor fotografií

 

  • Holocaust

Holocaust bylo vyvraždění přibližně šesti milionů Židů nacisty a jejich spojenci. Od německé invaze do Sovětského svazu v létě roku 1941 do konce války v květnu 1945 usilovalo nacistické Německo se svými spojenci o vyvraždění každého Žida v jimi ovládaném prostoru. Němce motivovala rasistická a antisemitská ideologie, která považovala Židy za méněcennou rasu, která ohrožuje lidstvo a nemá právo na existenci. Vzhledem k tomu, že nacistická diskriminace Židů začala s Hitlerovým nástupem k moci v lednu 1933, považují mnozí historici tento moment za počátek éry holocaustu. Židé nebyli jediné oběti Hitlerova režimu, byli však jedinou skupinou, kterou se nacisté snažili vyhladit úplně. Němci vraždili Židy různými způsoby, nakonec základali zvláštní koncentrační tábory, které se staly středisky vyhlazování.

Po seznámení se základní definicí se nabízí otázka – Proč lidé během holocaustu vytvářeli umění? (Tato lekce se zabývá výhradně obdobím holocaustu – uměním z let 1933-1945)

Poznámky pro učitele:
Během této lekce se studenti seznámí s různými důvody vzniku umění na různých příkladech.

1. S.Umění jako dokumentace – prostředek svědectví
2. Oficiální umění
3. Umění jako forma vzdoru a prostředek čelit realitě