אוספים ומאגרי מידע

"הכל חייב להיות מתועד, מבלי לשמוט אפילו עובדה אחת. ובבוא היום - ויום זה יבוא - יקרא וידע העולם את אשר עוללו הרוצחים"

(מתוך ארכיון "עונג שבת")

  • Facebook
  • YouTube
  • Twitter
  • Instagram
  • Pinterest
  • Blog
העבירו אלינו תיעוד