ארכיון המסמכים

בקטלוג המקוון של מסמכים מתוך ארכיון יד ושם ניתן למצוא תיאור של חמישים אוספים מקוריים מתוך קורפוס התיעוד המצוי בארכיון יד ושם. התיעוד באוספים אלה נוצר בידי ארגונים ואישים יהודים שפעלו בתקופת השואה ולפניה, כמו גם בידי אנשים פרטיים - בעיקר יהודים שחיו בתקופה זו באירופה הכבושה.

בין האוספים ניתן למצוא עדויות שנגבו מניצולי שואה בשנים הראשונות לאחר תום מלחמת העולם השנייה. עבודת איסוף מאומצת זו נעשתה על ידי ועדות היסטוריות וגופים אחרים שפעלו במחנות העקורים ובריכוזים אחרים שניצולים התיישבו בהם אחרי השואה, כמו גם על ידי אנשים פרטיים שלקחו על עצמם משימה זו. דוגמאות לתיעוד מסוג זה כוללות את אוסף קוניוכובסקי, הכולל כ-170 עדויות על רצח היהודים ברחבי ליטא; אוסף מצקר הכולל מאות מכתבים ומברקים שנשלחו לעיתון   ביידיש פארבערטס בתקופת מלחמת העולם השנייה ומיד לאחריה ובהם בקשות לחיפוש קרובים; ואוסף בורוביץ' שבו מאות עדויות שאספה הוועדה ההיסטורית בפולין בשנים 1945-1947.

עקרונות הארגון של התיעוד בארכיון:
האוספים במאגר מסודרים לפי קריטריונים שונים: מקומות גיאוגרפים (שמות ארצות), נושאים ויוצרי התיעוד.

  • באוספים המסודרים לפי מקומות גיאוגרפים, כמו אוסף גרמניה, אוסף בולגריה, אוסף רומניה, אוסף הולנד; ניתן למצוא תיעוד שנוצר או נאסף בקהילות היהודיות בארצות אלה בתקופת השואה ולפניה, לצד תיעוד אישי של ניצולי שואה ושל משפחותיהם שחיו בארצות אלה בתקופה זו.
  •  דוגמאות לאוספים שסודרו לפי נושא הם אוספי השירים והפולקלור הכוללות שירים שנכתבו בתקופת השואה בגטאות, במחנות ובמסתור, כמו גם בידי ניצולי שואה. 
  • אוספים המסודרים לפי יוצר התיעוד נוצרו בידי מוסד אחד, ארגון אחד או אישיות אחת ומשקפים את פעילותם בתקופה הנדונה. כאלה הם  ארכיון היודנראט בפריזלאנד, הולנד; ארכיון המחתרת בביאליסטוק; ארכיון שוורצבארט, ממשלת פולין בגולה, לונדון; ארכיון אברהם זילברשטיין, ג'נבה ועוד.

יוצאי דופן במאגר הם שלושה אוספים שלא נוצרו על ידי גופים יהודים: חטיבת המפלגה הנאצית בפלשתינה-א"י (R.3), המפלגה הנאצית בוינה (R.2) ותיעוד ממשפטים שנערכו בבולגריה לפושעי מלחמה (TR.6)


  • Facebook
  • YouTube
  • Twitter
  • Instagram
  • Pinterest
  • Blog
העבירו אלינו תיעוד