המכון הבין-לאומי לחקר השואה

האנציקלופדיה של הגטאות

+ חיפוש במאגר

קופיס (Kopys)

מקום לפני המלחמה: עיירה בנפה אורשה (Orsha), מחוז ויטבסק (Vitebsk), ברה"מ/בלרוס
מקום בזמן המלחמה: תחום הממשל הצבאי הגרמני בברית-המועצות

ערב פלישת הגרמנים לברית-המועצות נמנו בקופיס כ-400 יהודים.
בתחילת המאה העשרים היה מקור הכנסתם העיקרי של יהודי העיירה ייצור ויצוא של אריחי קרמיקה. ב-1924 נפתח בעיירה בית ספר ביידיש.
קופיס נכבשה בידי הגרמנים ביולי 1941. בדצמבר (או אוקטובר) 1941 רוכזו כ-250 מיהודי העיירה בגטו מגודר בחצר בית חרושת לפשתן כקילומטר מהעיירה.
הגטו חוסל ב-14 בינואר 1942 ותושביו נורו למוות בערוץ סמוך. המעטים שהצליחו להימלט ממקום הרצח נתפסו ונורו גם הם.

  • Facebook
  • YouTube
  • Twitter
  • Instagram
  • Pinterest
  • Blog