הנצחה

קולם של הניצולים

קולותיהם של הניצולים שלובים באתר האינטרנט שלנו ומעניקים תוכן ומשמעות לתערוכות המקוונות שלנו, לסיפורים ההיסטוריים, למערכי הלימוד ולידיעות על טקסים וארועים. כאן אספנו רבות מעדויות אלה, כך שניתן יהיה למצוא אותן בקלות על פי נושא העדות או מקום מוצאו של העד. נמשיך להרחיב אוסף זה ככל שיתווספו עדויות לאתר האינטרנט של יד ושם.

"כיוון שכל מי שמקשיב לעד, הופך לעד"

מתוך נאום שנשא אלי ויזל ביד ושם

נושאים

מקומות

סרטי העדויות ממוינים בהתאם למקום הלידה של הניצולים. בחלק מן הסרטים מצויות מספר עדויות של דוברים שונים, המתייחסות לנושא מסוים. במקרים אלו, הסרטים יופיעו תחת כל אחד ממקומות הלידה של הדוברים בסרט; שמו של הדובר ממקום המוצא אותו בחרתם יופיע ראשון, ולאחריו שמות שאר הדוברים באותו הסרט.

  • Facebook
  • YouTube
  • Twitter
  • Instagram
  • Pinterest
  • Blog