השואה

מרכז המידע אודות השואה

תוצאות 1721 - 1740 מתוך 2131

תצלומים עגלהה מובילה גופות לבית קברות בוברווינקי, 1942, דבלין-אירנה, פולין מידע נוסף על הפריט
תצלומים מבט על הגטו, לפני המלחמה, דבלין, פולין מידע נוסף על הפריט
תצלומים איזור רציחות המוניות, דבלין, פולין מידע נוסף על הפריט
תצלומים משפחת שילדקראוט, לפני המלחמה, דבלין, פולין מידע נוסף על הפריט
תצלומים שני יהודים עומדים ליד גדר, לפני המלחמה, הרוביישוב, פולין מידע נוסף על הפריט
תצלומים תופרים במפעל, הרוביישוב, פולין מידע נוסף על הפריט
תצלומים נושאי המים בכניסה לגטו, וישניצה, פולין מידע נוסף על הפריט
תצלומים נשים עומדות בכניסה לגטו, וישניצה, פולין מידע נוסף על הפריט
תצלומים ארבעה גברים יהודים, וישניצה, פולין מידע נוסף על הפריט
תצלומים שני גברים יושבים על עגלה, וישניצה, פולין מידע נוסף על הפריט
תצלומים ארבעה גברים לבושי סחבות מחכים לגירוש לטרבלינקה, וישניצה, פולין מידע נוסף על הפריט
תצלומים יהודי יושב על שפת החפיר המקיף את הגטו, וישניצה, פולין מידע נוסף על הפריט
תצלומים גירוש יהודים ברגל, וישניצה, פולין מידע נוסף על הפריט
תצלומים הכיתה השביעית בבית הספר העממי, 1939, וישניצה, פולין מידע נוסף על הפריט
תצלומים התעמלות בוקר בגטו, מאורגנות על יד הגרמנים "להעלאת המורל", וישניצה, פולין מידע נוסף על הפריט
תצלומים חברי היודנראט בגטו, וישניצה, פולין מידע נוסף על הפריט
תצלומים יהודים במהלך מסדר לפני שליחתם למחנה עבודה, ולודווה, פולין מידע נוסף על הפריט
תצלומים אנשי ס.ד ליד מכונית, ולודווה, פולין מידע נוסף על הפריט
תצלומים יהודים במחנה עבודה, 1942, ולודווה, פולין מידע נוסף על הפריט
תצלומים פנינה קנופמאכר בגטו, 1942, ולודווה, פולין מידע נוסף על הפריט
last page next page ... 79    80    81    82    83    84    85    86    87    88    89    90 ... previous page first page
  • Facebook
  • YouTube
  • Twitter
  • Instagram
  • Pinterest
  • Blog