בחרנו בחיים – ניצולי השואה ומדינת ישראל
Bookmark and Share