בקדושה ובגבורה-מבט על אורח החיים הדתי בתקופת השואה לפני המלחמה במהלך המלחמה לאחר המלחמה עדויות מצולמות יד ושם