תערוכות מקוונות

פוקוס

החזרה לחיים במחנות העקורים, 1945-1956 "Stay Together!" The Fate of the Jewish Family in 1944 Stories of Women Who Rescued Jews During the Holocaust בקעת הקהילות ביד ושם at Yad Vashem
כאב השחרור בראי האמנות 1945-1947
צעדת המוות אל וולרי

1300 נשים. 800 ק"מ. 106 ימים.
החזרה לחיים במחנות העקורים, 1945-1956
רטרוספקטיבה ויזואלית
"תישארו ביחד!"
גורלן של משפחות יהודיות ב-1944
שומר אחי אנוכי
50 שנות הוקרה לחסידי אומות העולם
כאן יסופרו תולדותיהן:
בקעת הקהילות ביד ושם

• אודות הבקעה
• מבחר סיפורים
• סיור וירטואלי
אלבום אושוויץ
אלבום אושוויץ הוא העדות המצולמת היחידה לתהליך הרצח ההמוני שהתחולל במחנה ההשמדה אושוויץ-בירקנאו

התערוכות מחולקות לפי הנושאים הבאים