סבינה קירשנבוים מתארת כיצד התנדבה לשמור בפתח ה'שטיבל' (בית הכנסת) שהיה ממוקם בביתה

גביית העדויות נעשתה ע"י "גנזך קדוש השם" בני ברק בשיתוף מחלקת העדויות ב"יד ושם "