חינוך והוראה מתוקשבת

"שיח בין-דורי על השואה באמצעות הרדיו" - עדויות במפנה הדורות

שיחות רדיו שהוקלטו במסגרת השתלמות מורים

מי משוחח עם מי ולמה באמצעות הרדיו?

השיח הבין-דורי תופס בעת האחרונה מקום חשוב בדיונים ובפעילויות בנושא השואה. אחד האמצעים לקידום המפגשים בין דור הניצולים לבין הצעירים הוא מתן במה נינוחה וראויה לשיחה אמתית שתתרום לשני הצדדים. המגמה להשתלמויות מורים מפעילה פרויקט של שידורי רדיו בשיתוף תחנות הרדיו החינוכי של קול ישראל. הפרויקט משלב עבודה של מורים ותלמידים עם ניצולי שואה, לאור התפיסה החינוכית של בית הספר המרכזי להוראת השואה.

מה ייחודו של השיח הבין-דורי?

ככל שדור ניצולי השואה הולך ונעלם, כך גוברת כמיהתם של צעירים "לגעת" במי שחווה את התקופה, לשמוע עוד מחוויותיו ולנסות להבין את מה שבעתיד לא יוכל להיות מסופר בגוף ראשון. המפגש הבין- דורי שנוצר בפרויקט מאפשר לגעת בנושאים שחורגים מנרטיב סיפורי של מתן עדות ולהרחיב נושאי חתך רוחביים כמו "אחים ומשפחה" ו"נקודת השבר".
בדיון שנוצר בבמה הרדיופונית נוצרת הזדמנות לשיח משולש בין המורה, התלמיד וניצול השואה. בדרך זו נחשפות נקודות מבט שונות של הסיפור ומכך גם זוויות חדשות של הסיפור מצדו של העד.

שישים שנה אחרי השואה – הבנות ומחשבות חדשות

בחלוף יותר משישים שנה מאז הסתיימה המלחמה, ניצולי השואה מביטים לאחור ומספרים על השפעת חוויותיהם מתקופת המלחמה על חיי היום-יום שלהם. כיצד שיקמו את חייהם, ומה נתן להם את הכוחות לבנות, ליצור ולהגשים את חלומותיהם?
יש מי ששם לעצמו למטרה לספר ולהעביר לדורות הבאים, ויש מי שבוחר להעמיק במחקר אקדמי. רבים בחרו להשאיר את השואה בזיכרון ולבנות את חייהם ללא קשר אליה, ויש מי שנותנים לימים ההם מקום חשוב ביצירותיהם.
אחרי שישים שנים ניצולי השואה יכולים להצביע לפני הדור השלישי ואפילו הרביעי על גורמים שנתנו להם כוחות ולזקק רגעים שהיו משמעותיים להם יותר מאחרים. משתתפי ההשתלמות ותלמידיהם נפגשים עם עדים ששמחים לשתף ומתרגשים לא פחות מהצעירים לשוחח על חוויות העבר.

ומה קורה לאחר שידור התכניות?

התכניות, ובהן שיחות הרדיו הערוכות, משודרות בערב יום הזיכרון לשואה ולגבורה וביום הזיכרון עצמו. התכניות עובדו לקובצי שמע ומובאות כאן באתר האינטרנט של יד ושם. הקבצים האלה הועלו לאתר כדי להרחיב את השימוש בעדויות לצורכי חינוך ולשמש בין היתר את המורים לעבודה עם סיפורים של ניצולי השואה וליצירת דיון מעמיק בכיתות הלימוד.

על ההשתלמות

ההשתלמות "שיח בין-דורי על השואה" נמשכת חמישים ושש שעות ומוכרת לגמול במסגרת הפעילות של המדור להשתלמויות מורים בבית הספר המרכזי להוראת השואה ביד ושם. בשתי ההשתלמויות שהתקיימו השתתפו מורים מכל תחומי הדעת – לכולם משותפים העניין בנושא השואה והדחף לקיים דו-שיח או רב-שיח עם ניצולי שואה.
בהשתלמות למדו משתתפי הקורס את הרקע ההיסטורי ורכשו ידע על עדים ועדויות, מיומנות פדגוגית לעבודה עם עדים וכלים מתודיים לשימוש בעדויות ניצולים בזירה החינוכית.
במהלך ההשתלמות גייסו המשתלמים קומץ תלמידים מכיתותיהם כדי שיקבלו עליהם למלא חלק חשוב בפרויקט. בהמשך נפגשו המורים והתלמידים עם אנשי עדות ופנו לאחדים מהם בבקשה להשתתף בתכנית. בדרך כלל נענו בחיוב, ואז החלו התחקיר וההכנה להקלטה.
כאן הכירו המשתלמים את ייחודיות המדיה הרדיופונית, ובהכשרה הם למדו את היסודות לביצוע תחקיר מקדים ולניסוח שאלות מתאימות ליצירת שיחה זורמת באולפן.
משגובש הקו שלפיו בחרו המורים לקיים את השיחה, נעשו ההקלטות – שיאו של הפרויקט. מימוש השיח הבין-דורי גם העלה רגשות לא צפויים בקרב המשתתפים. עצם המפגש בין הצעירים לניצולי השואה היה הישג בפני עצמו וחוויה בלתי נשכחת בעיני כל המשתלמים.
השיחות המוקלטות נערכו, ועם המורים המשתתפים נבנתה תכנית רדיו ששמה "משם לעולם – שיח בין-דורי על השואה באמצעות הרדיו". כאמור התכניות משודרות בערב יום הזיכרון לשואה ולגבורה וביום הזיכרון.
עם סיומו של הקורס הגישו המורים עבודה המציגה פיתוח של מערך שיעור שבו תוכני השמע שהופקו בקורס משמשים בסיס להרחבת ידע וליצירת דיון בכיתה.


  • Facebook
  • YouTube
  • Twitter
  • Instagram
  • Pinterest
  • Blog