חינוך והוראה מתוקשבת

הכשרת פרחי הוראה במכללות

מדור המכללות בביה"ס המרכזי להוראת השואה ביד ושם שואף לכך שכל סטודנט במכללות להוראה בארץ יתנסה באופן מונחה ומשמעותי בהוראת שואה במסגרת העבודה המעשית שלו, ויכיר את אתר יד ושם ככלי חינוכי מנקודת מבטו של מורה ומחנך לעתיד.
אנו מציעים לסטודנטים במכללות להוראה תוכנית הכשרה מדורגת ומודולרית, הכוללת ימי עיון, סיורים וליווי בעבודה המעשית. התוכנית נועדה לסייע בהכשרת תלמידי המכללה ותופעל במהלך כל שנות הלימודים במכללה:

1. ימי עיון במכללה בנושא: "מלמדים על השואה"
ביה"ס המרכזי להוראת השואה פיתח משנה חינוכית מקיפה ומגובשת, המציעה דרכים להתמודדות עם האתגרים החינוכיים בהוראת השואה ומשמעויותיה כיום באופן מתפתח ורב-גילי. בימי העיון נלמד להכיר את המשנה החינוכית, נציע מודלים להתמודדות דידקטית ופדגוגית עם האתגרים הללו, ונכיר כלי הוראה מתאימים בהתאם לשכבות הגיל השונות ובהתאם למסלולי ההכשרה. ימי העיון יתקיימו במכללה על ידי צוות מדור המכללות של יד ושם.

2. ימי עיון וסיור ביד ושם
אנו רואים חשיבות רבה בכך שכל בוגר מכללה יבקר באתר יד ושם בירושלים לפחות פעם אחת במהלך לימודיו, וילמד להכיר את האתר ככלי חינוכי מנקודת מבטו של מורה ומחנך לעתיד. מדור המכללות ביד ושם מציע ימי עיון וסיור נושאיים בהתאמה למסלולי הגיל ולמסלולי ההכשרה השונים. בימי העיון נלמד להכיר את אתר יד ושם על אגפיו השונים. נשים דגש על השימוש באתר ככלי לימודי להוראת הנושא.

3. התנסות בהוראת שואה במסגרת העבודה המעשית:
תוכנית להנחיה צמודה אנו מציעים תוכנית מיוחדת לתלמידים בשלבים המתקדמים (שנים ב-ג). מטרת התוכנית היא ללוות באופן צמוד את הסטודנטים בתהליך ההוראה בפועל של הנושא, בשיתוף המד"פים. הליווי יתבצע בכל שלבי ההוראה: בשלב בניית מערכי השיעור, בעת העברת השיעורים ובהערכתם לאחר מכן.

דוגמא לתוכנית הכשרה רב-שנתית במכללה:

  • שנה א -ימי עיון במכללה: "מלמדים על השואה", לפי מסלולי הגיל
  • שנה ב -ימי עיון וסיור ביד ושם או: התנסות בהוראת שואה במסגרת העבודה המעשית
  • שנה ג -התנסות בהוראת שואה במסגרת העבודה המעשית
  • Facebook
  • YouTube
  • Twitter
  • Instagram
  • Pinterest
  • Blog