חינוך והוראה מתוקשבת

אודותינו

בית הספר המרכזי להוראת השואה בית הספר המרכזי להוראת השואה

מרכזיות נושא השואה בעולם ובחברה הישראלית בפרט, חרגה בשנים האחרונות מן החוג המצומצם של אנשי המחקר ומן המעגל המצומצם של הציבור המתעניין בנושא. כיום אנו עדים לעניין גובר והולך בקרב מורים, מחנכים, תלמידים ואנשים ממערכות בלתי-פורמליות בלימוד והוראת השואה. במסגרת תהליכים אלה פרץ נושא השואה לתודעה הציבורית וחדר באופנים רבים לדיון הציבורי ולנושאים שעל סדר היום בארץ ובעולם. 

כתוצאה מתהליכים אלה הוחלט להקים ביד ושם בית-ספר מרכזי להוראת השואה שהוא היחיד מסוגו בעולם. תפיסתו של בית-הספר גורסת שיש לראות את השואה לא רק כאירוע היסטורי אדיר ממדים אלא כאירוע היסטורי בעל משמעות חינוכית שיש חובה ללומדו ולהורותו ככזה. בלימוד והוראת השואה יש להימנע מלייחס לה משמעות מיסטית ולהתייחס למשמעות החינוכית-ערכית שלה. לכן יש להקפיד ולבסס אותם על תשתית עובדתית היסטורית. הלימוד יכול וצריך להתבסס על דיסציפלינות שונות ומגוונות הנשענות על תשתית הידע, תוך חתירה להצגת ולהדגשת המורכבות והרב ממדיות של ההתנהגות האנושית בתקופת השואה.

עיקר פעילותו של בית-הספר מתמקדת בהוראת השואה והנחלת זכרה, הן על-ידי הדרכות וסדנאות פרונטליות לתלמידים, מורים ומחנכים, והן על-ידי מתן כלים פדגוגיים מגוונים למורים ולמחנכים מהארץ ומחו"ל. מטרות אלה מושגות באמצעות מגוון פעילויות אותן מקיים בית-הספר.

בית-הספר כולל 17 כיתות לימוד, מרכזייה פדגוגית ואודיטוריום. סגל ההוראה המיומן מונה למעלה מ-100 איש. בפעילותיו השונות של בית-הספר משתתפים מדי שנה למעלה מ-350,000 סטודנטים, בני נוער, חיילים ואלפי מחנכים מישראל ומרחבי העולם.

שלוחת בית הספר המרכזי להוראת השואה בגבעתיים

שלוחת ביה"ס המרכזי להוראת השואה בגבעתיים פועלת כמרכז חינוכי משנת 1975, המרכז משלב עשייה חינוכית ייחודית עם הנצחת השואה ופונה למגוון רחב של קהלי יעד כגון: תלמידים, מורים, מדריכים לפולין, אנשי כוחות הביטחון והקהל הרחב להמשך קריאה...

יצירת קשר

יד ושם, ביה"ס המרכזי להוראת השואה
רשות הזיכרון לשואה ולגבורה
ת"ד 3477
ירושלים 9103401
פקס: 6443623 – 02
דואל: international.school@yadvashem.org.il

  • Facebook
  • YouTube
  • Twitter
  • Instagram
  • Pinterest
  • Blog
חומרים חינוכיים