חינוך והוראה מתוקשבת

הצלת יהודים על ידי יהודים


המצילים היהודים: הגיבורים הנשכחים של השואה
נמסר ע"י הועד להוקרת פועלם של יהודים שהצילו בני עמם בשואה


מבוא

הגבורה היהודית בשואה מצאה לה ביטויים רבים. אחד החשובים שבהם היתה התופעה של יהודים שסיכנו את עצמם, כדי להציל את בני עמם.
יהודים רבים, הן כיחידים והן כארגונים, בייחוד הצעירים שבהם, לא עמדו מנגד, כשראו שמובילים את בני עמם למוות. הם ניסו לסייע לאחיהם בכל דרך אפשרית. בהצלה זו היו גילויי גבורה רבים.
הצלת היהודים בידי אחיהם התבצעה באופן אקטיבי במסגרות שונות, גם תוך הפעלת תחבולות ותיחכום רבים.
ניסיונות ההצלה התקיימו הן בארצות המוצא של היהודים, והן בארצות אליהן ברחו יהודים. נסיונות להציל יהודים בידי יהודים התרחשו אף במחנות עצמם, כאשר יהודים ראו את חבריהם מטים ליפול והושיטו להם עזרה קריטית ברגע האחרון. הערה: יש לזכור כי מדובר בעזרה, ובניסיונות להצלה לא בהכרח בהצלה.
תופעת היהודים שהצילו יהודים בשואה הייתה תופעה נפוצה והתקיימה בכל ארצות הכיבוש הגרמני. מחקר התופעה של חסידי אומות העולם העלה, שרובם נעזרו בתהליך ההצלה ביהודים, עמם פעלו בשיתוף פעולה הדוק. ברשימה זו נביא מספר דוגמאות וציוני דרך בפרשה חשובה זו.

הצלת ילדים היהודים החלה כבר בשלבים הראשונים של רדיפת היהודים ע"י הנאצים (1933-1939). בתקופה זו, היהודים ניסו לחפש דרכי מילוט, באמצעות הגירה לארצות אחרות.
ברם, מרביתם לא השיגו אשרות כניסה. כך נולדה היוזמה להצלה של הילדים היהודים. משלוח הילדים, ה"קינדער טרנספורט", העביר בשנים 1938 עד שנת 1940 כ- 10,000 ילדים יהודים מגרמניה ואוסטריה (המסופחת לגרמניה) ומצ'כוסלובקיה לאנגליה. הילדים שהגיעו לאנגליה מצאו מקלט אצל משפחות יהודיות ולא יהודיות. יוזמת המפעל הזה היתה אשה לא יהודיה מהולנד – גרטרוד וייסמולר, ושותפתה הפעילהבמפעל זה הייתה – רחה פרייאר.
קימת ספרות עניפה המתארת את פעולות ההצלה שהתקיימו בארצות השונות. להלן מספר דוגמאות המתארות את התופעה.
פעולות הצלת הילדים היהודים בצרפת תוארו ע"י נילי קרן-פטקין [1] וכן בהונגריה פעלו ארגוני הנוער היהודים רבות. פעולתם תוארה בספר "בעין הסערה".
בפולין פעלו יהודים ופולנים במבצע הצלה משותף [2]. בשוייץ פעלו רחה ויצחק שטרנבוך להצלת יהודים שעברו את הגבול מגרמניה לשוייץ באופן לא חוקי [3].
בסלובקיה פעלו גיזי פליישמן והרב מיכאל דב וייסמנדל הערימו על הגרמנים בדרכים שונות על מנת לעכב ולמנוע משלוח של יהודים למחנות ההשמדה [4].
דוגמה אחת להצלה במחנות הריכוז עצמם, היא זו של משפחת בירנבאום, שהקימה במחנה ברגן בלזן מוסד לילדים יהודים, שהוריהם גורשו למחנות אחרים או מתו ממחלות. בצורה זו הצילה המשפחה הזו עשרות ילדים ממות.
מלבד אנשים שנקטו יוזמה, והם רבים מספור, היו גם ארגונים יהודיים שעסקו בהוצאת אנשים ממחנות הסגר כמו למשל ארגון אוזה (OSE) , שהוציאו ילדים ומבוגרים מתוך מחנות ההסגר שם נעצרו יהודים שגורשו מגרמניה. ארגונים אלה דאגו לתת חסות לבורחים הן במוסדות ילדים והן בבתים פרטיים.
מיהדות צרפת הושמדו "רק" כ-90,000 יהודים מתוך 300,000 שחיו שם, וזאת הודות לחירוף הנפש של יהודים רבים.
בליטא פעל זרח ורהפטיג ז"ל, להצלתם של תלמידי ישיבת מיר [5].
ברומניה, גורשו אלפי יהודים לאזור טרנסניסטריה. ההנהגה היהודית, בראשותו של ד"ר פילדרמן, העבירה לשם מזון ופדתה חלק מהאנשים בכסף [6].
"אנשים אלה, שהיו נתונים בסכנת חיים, ובכל זאת לא דאגו לבטחונם, ומעשיהם לא היו מכוונים לרווחת עצמם, הם פן נוסף ובלתי מוכר דיו בחקר התגובה היהודית בתקופת השואה." [7]. הפרק הזה בגבורה היהודית בשואה, פרק של גבורה מתמשכת ולעתים יומיומית בתוך התופת שגם הם היו שרויים בה, טרם זכה למקום הראוי לו בציון ההיסטוריה של השואה, וחשוב להאיר אותו. בעתיד הקרוב יתווספו לעמוד זה הפניות לחומרים נוספים בנושא.

לקריאה נוספת

ספרי זכרונות ועדות

 • אולינר, סמואל; לי, קתלין. מי לחיים – יהודי מציל יהודים. תרגום: עמי שמיר,
  יד ושם, ירושלים, 2002 (סדרת עדות).
 • המצילים היהודים; הגיליון מוקדש להצלת יהודים בידי אחיהם. עלון עלומים; אגודה ישראלית של ילדים שהוסתרו בצרפת בימי השואה, 23. סיון תשס"ג 2003. בעברית ובצרפתית MEMOIRE VIVE.

תיעוד ומחקר

 • בנימין, יגאל. נאמנים לעצמם ולדרכם; המחתרת החלוצית בהולנד, במלחמה ובשואה. תל-אביב, יד טבנקין ובית לוחמי הגיטאות, תשנ"ח.
 • גוטרמן, בלה. יהודים מצילים יהודים.בתוך: ילקוט מורשת; תיעוד וחקר השואה ,ע"ו. אוקטובר 2003 : 75 – 80.
 • פטרן, גילה. להציל בכל מחיר: קבוצת העבודה בסלובקיה. בתוך: ילקוט מורשת; תיעוד וחקר השואה, ע"ו. אוקטובר, 2003: 81 – 104.
 • פלדיאל, מרדכי. גיבור עלום של השואה: ולטר סוסקינד. בתוך: ילקוט מורשת; תיעוד וחקר השואה, ע"ו. אוקטובר 2003: 105 – 112.
 • גלר, יעקב. כל ישראל ערבים זה בזה; מערכת הסעד היהודית ברומניה בתקופת השואה. בתוך: ילקוט מורשת. תיעוד וחקר השואה, ע"ו. אוקטובר 2003 :113 – 136.
 • מציל אחי אנוכי; יהודים מצילים יהודים בימי השואה, תחקיר וכתיבה: גרייף גדעון ובלברג אפרת, בית הספר המרכזי להוראת השואה, יד ושם, ירושלים, תשס"ה.
 • דוד ה' שפירא, המנהיגות הציונית בארצות-הברית והצלת היהודים באירופה - נובמבר-דצמבר 1942, בתוך: יד ושם קובץ מחקרים, כרך ט"ז, ירושלים 1984.
 • חוה אשכולי (וגמן), הקמתו ופעילותו של מרכז הצלה חלוצי-הסתדרותי בז'נבה, 1942-1939, בתוך: יד ושם קובץ מחקרים, כרך כ, ירושלים 1990.
 • חיים גניזי ונעמי בלנק, פעולות ההצלה של "בני עקיבא" בהונגריה בתקופת השואה, בתוך: יד ושם קובץ מחקרים, כרך כ"ג, ירושלים 1994.[1] קרן-פטקין, נילי, הצלת הילדים היהודים בצרפת בתקופת השואה, בתוך: ילקוט מורשת, ל"ו. 1983.
[2] גרייף גדעון ובלברג אפרת, בית הספר המרכזי להוראת השואה, יד ושם, ירושלים, תשס"ה. פרק 3.
[3] שם, פרק 5.
[4] שם, פרק 6 וכן: פטרן, גילה: להציל בכל מחיר: קבוצת העבודה בסלובקיה. ילקוט מורשת, ע"ו. אוקטובר 2003 .
[5] ורהפטיג, זרח. פליט ושריד בימי השואה. יד ושם, ירושלים תשמ"ד.
[6] גלר, יעקב. "כל ישראל ערבים זה בזה"; מערכת הסעד היהודית ברומניה בתקופת השואה. בתוך ילקוט מורשת, ע"ו. אוקטובר 2003 .
[7] אולינר, סמואל; לי, קתלין. מי לחיים – יהודי מציל יהודים. תרגום: עמי שמיר,
יד ושם, ירושלים, 2002 (סדרת עדות).


 • Facebook
 • YouTube
 • Twitter
 • Instagram
 • Pinterest
 • Blog