חינוך והוראה מתוקשבת

גליונות קודמים

שנת 2017 נושא הגליון
אביב תשע"ז נשים בתקופת השואה

שנת 2016 נושא הגליון
חורף תשע"ז עדים מספרים
סתיו תשע"ו הוראת השואה במסגרת למידה משמעותית

שנת 2015 נושא הגליון
חורף תשע"ו רוח האדם בתקופת השואה
קיץ תשע"ה שואת יהודי יוגוסלביה

שנת 2014 נושא הגליון
חורף תשע"ה שואת יהודי צרפת
אביב תשע"ד 70 שנה לשואת יהודי הונגריה

שנת 2013 נושא הגליון
אביב תשע"ג התקוממות ומרי בשואה

שנת 2012 נושא הגליון
חורף תשע"ג על העד והעדות – גיליון ראיונות מיוחד
קיץ תשע"ב "קהילתנו המפוארה, קריה נאמנה" - קרקוב היהודית
אביב תשע"ב היחיד והיחד – סולידריות יהודית בתקופת השואה
חורף תשע"ב "יהלום של עצב תהומי" - על יצירתה של אידה פינק

שנת 2011 נושא הגליון
סתיו תשע"ב נדודים, הגירה, עקירה וגלות
יוני - סיון תשע"א יהודי גרמניה
אפריל - ניסן תשע"א חמישים שנה למשפט אייכמן

שנת 2010 נושא הגליון
דצמבר - טבת תשע"א השואה בקולנוע
יולי - אב תש"ע אמיתי הזוי או בזוי - גבולות הייצוג
מרץ - ניסן תש"ע מעבר לגבולות הדמיון
פברואר - שבט תש"ע החינוך היהודי בחלוף העיתים

שנת 2009 נושא הגליון
נובמבר - חשון תש"ע תרבות יידיש בתקופת השואה ולאחריה
יולי - תמוז תשס"ט תרבות יידיש לפני השואה
מרץ - אדר תשס"ט ילדות ונעורים בתקופת השואה
ינואר - טבת תשס"ט אמונה ומשבר נוכח השואה

שנת 2008 נושא הגליון
אוקטובר-תשרי תשס"ט הצלה יהודית בתקופת השואה
יולי - תמוז תשס"ח גטו וילנה – תרבות בצל המוות
אפריל - אדר תשס"ח "ובחרת בחיים" – ניצולי השואה ומדינת ישראל

שנת 2007 נושא הגליון
דצמבר - טבת תשס"ח תפילה בשואה
אוקטובר - חשון תשס"ח נשים בשואה
יולי - אב תשס"ז שואה ומשפט
מרץ - ניסן תשס"ז עדים ועדויות

שנת 2006 נושא הגליון
דצמבר - טבת תשס"ז גיליון מיוחד לציון עשרה בטבת וה-27 בינואר
אוקטובר- תשרי תשס"ז "יחסי ישראל-גרמניה וסוגיות בעיצוב הזיכרון"
יוני - סיון תשס"ו "ילדים בגטאות"
מרץ - אדר תשס"ו "צלם האדם בצל המוות"
ינואר - טבת תשס"ו עשרה בטבת

שנת 2005 נושא הגליון
ספטמבר - אלול תשס"ה "הוראת השואה באמצעים רב-תחומיים"
אפריל - ניסן תשס"ה "כאב השחרור והחזרה לחיים"
ינואר - טבת תשס"ה מאגר השמות של קרבנות השואה באינטרנט

שנת 2004 נושא הגליון
אוגוסט - אב תשס"ד גליון פתיחה

זיקה - כתב העת המקוון להוראת השואה

"זיקה" כתב העת המקוון של בית הספר הבין-לאומי להוראת השואה ביד ושם מיועד למורים, מדריכים ולכל המתעניינים בתחום הוראת השואה. העיתון המקוון מציע כיווני מחשבה מקוריים להעמקת השיח החינוכי בנושא השואה. בהיותו עיתון מקוון מזמן "זיקה" דיון בקרב קהילת המחנכים ומעדכן את המנויים במתחדש בתחום.

זיקה - גליון נוכחי

נשים בתקופת השואה

With the generous support of:

With the generous support of: Conference on Jewish Material Claims Against Germany
  • Facebook
  • YouTube
  • Twitter
  • Instagram
  • Pinterest
  • Blog
חומרים חינוכיים