חינוך והוראה מתוקשבת

ספרים חדשים ביד ושם
רלי - נערה מבלגרד בזהות בדויה

רלי - נערה מבלגרד בזהות בדויה

רלי אלפנדרי פרדו

רגע לפני פרידתם האחרונה דרש אביה של רֵלי שתבטיח לו שלעולם לא תאבד את אומץ לבה ואת אמונתה בעתיד טוב יותר. האב נשלח למקום לא ידוע, ורֵלי דבקה בהבטחתה גם בימים הרעים שבאו עליה. פרידה זו באה כחצי שנה לאחר שגרמניה כבשה את יוגוסלוויה וחייה של רֵלי השתנו לבלי שוב. רֵלי ומשפחה סבלו מאכזריותם של הגרמנים ומן הגזרות הקשות שהטילו על היהודים, ובהן עבודת כפייה שאליה יצאו אביה מוֹשָה ואחיה אָצה מדי יום ביומו עד שנכלאו במחנה הריכוז טוֹפּוֹבסקֶה-שוּפֶּה, הם והגברים היהודים של בלגרד. זמן קצר לפני מעצר הנשים והילדים היהודים בבלגרד וריכוזם במחנה סיימישטֶה החליטה אמה לֶנקה למסור אותה לידי אחותה, שהתנצרה לפני שנים רבות. בתחילה הסתתרה רֵלי בבית הדודה בבלגרד, ולאחר מכן נשלחה לכפר הקיט אָרַנגֵ׳לוֹבָץ ושם חיה חיי עוני בזהות בדויה. רֵלי הייתה לראדה, נערה נוצרייה, שחייבת להיות צייתנית וטובה פן יתגלה סודה וכל משפחתה של דודתה תירצח באשמתה. מן הכפר הוחזרה רֵלי לבלגרד, לביתם של בני זוג שהסתירוה בתמורה לתשלום שקיבלו ממשפחת דודתה. האמונה שמשפחתה תתאחד בקרוב הייתה המקור לאומץ לבה של רֵלי מן היום שבו נקרעה מעל אביה, וגם לאחר המלחמה לא חדלה להמתין לשובם של הוריה ואחיה – הלוא הבטיחו לה שישובו. הספר הוא ספר געגוע להוריה ולאצה אחיה, סיפור על אמונה תמימה של נערה שרוצה לשוב ולהיות היא עצמה – רֵלי.
מחיר באתר: 54.40 ₪ | להזמנה

חלוק לבן בגטו

חלוק לבן בגטו - מבט על קורות הרפואה היהודית בפולין בתקופת השואה

מרים עופר

באמצעות מסמכים רשמיים, יומנים אישיים, מכתבים, תזכירים, פרוטוקולים, דוחות סטטיסטיים, תרשימים, עיבודים גרפיים, תצלומים ועדויות של ניצולים מתאר הספר את מערך הרפואה העשיר והמפותח שהוקם בגטו ורשה והיה לתופעה שאין לה אח ורע בתולדות ההתמודדות של קהילה נרדפת עם התנאים שכפה עליה שלטון הכיבוש הגרמני. הספר מתחקה אחר פועלם של רופאים, אחיות, חובשים ואנשי רפואה נוספים בתקופת השואה שחירפו את נפשם במערכה כפולה: נגד הנאצים וגזר דין המוות שהטילו על אוכלוסיית הגטו, ונגד התפשטות המגפות ולמען שמירה על בריאותה של האוכלוסייה היהודית. בנוסף עסקו אנשי הרפואה בגטו גם במחקר רפואי ייחודי ואף הקימו בית ספר לרפואה שפעל במחתרת במטרה להכשיר דור חדש של רופאים יהודים.
מחיר באתר: 98 ₪ | להזמנה

ישראל בעיני שורדי השואה וניצוליה

ישראל בעיני שורדי השואה וניצוליה

עורכת: דליה עופר

עלייתם של שורדי השואה ושל ניצוליה ודרכי קליטתם בחברה הישראלית נידונו במחקרים רבים אשר עסקו בשאלת קבלתם של הניצולים בחברה הישראלית ובתרומתם לחברה בישראל. הספר שלפנינו דן בנושא מנקודת מבטם של ניצולי השואה ועוסק בשאלה כיצד נגלתה ישראל לעיני עולי שארית הפליטה: האם מצאו בה את הבית המדומיין לאחר הטרגדיות של השואה ואבדן הקהילה, הבית והמשפחה? מה עשו כל אחד ואחת בתחומם כדי להפוך את ישראל לבית של ממש? כיצד עיצבו את חייהם לפי טעמם? ואילו ערכים ותכנים שאפו להטמיע בחברה הישראלית המתעצבת? החוקרים שמאמריהם מתפרסמים באסופה זו באים מתחומי דעת מגוונים, והם מספרים לנו את סיפורם של ניצולים ממגוון רחב של מגזרים, מקצועות ומעגלי חיים משנותיה הראשונות של המדינה. לפני הקורא מוצג פסיפס מרתק מעולמם של העולים מקרב שארית הפליטה הניצבים נוכח ישראל הראלית.
מחיר באתר: 88 ₪ | להזמנה
בערפל הנדודים

בערפל הנדודים- אסופת עדויות של פליטים יהודים מארכיון עונג שבת, 1942-1939

עורכת: לאה פרייס

כברת דרך ארוכה עברו רוב חברי האופוזיציה הלאומית השמרנית בגרמניה מתמיכה בהיטלר ושיתוף פעולה עמו עד להתנגדות שהבשילה למגעים דיפלומטיים חשאיים עם מדינות המערב ולניסיוןאסופה של 46 עדויות של יהודים שנמלטו עם גלי המנוסה הראשונים מפולין הכבושה אל שטחי ברית המועצות ולימים שבו לוורשה, מקצתם אחרי מבצע ברברוסה, עם תחילת הרדיפות האנטי יהודיות ובעיצומן של הרציחות ההמוניות. בעדויותיהם, שנגבו ונאספו בידי חברי צוות הארכיון המחתרתי עונג שבת בראשות עמנואל רינגלבלום שפעל בגטו ורשה, גוללו הפליטים את סיפורם האישי, את חבלי הנדודים והפליטוּת ואת קורותיו של הציבור היהודי ב"צד האחר". העדויות מתעדות את קורות היהודים ואת המצב הכללי בשטחי פולין שהיו נתונים בין ספטמבר 1939 ליוני 1941 לכיבוש סובייטי ובקיץ 1941 עברו לשלטון הגרמנים, ובכללם אזור וילנה, מחוז בּיאליסטוֹק, מערב ביילורוסיה, ווֹלין וגָליציה המזרחית.
מחיר באתר: 98 ₪ | להזמנה

אף בלא כתובה - סיפורה של לוּשיה גולדפינגר שֵן מרבַּקה

אף בלא כתובה - סיפורה של לוּשיה גולדפינגר שֵן מרבַּקה

יגאל שחר

בזכות בקיאותה בשפה הגרמנית הייתה לוּשיה גולדפינגר (היום שרה פלר) עובדת כפייה במגורי הקבע של קציני הס"ס ובני משפחותיהם ששכנו ליד בית הספר של משטרת הביטחון והס"ד ברַבּקה – עיירת מרפא וסקי במחוז קרקוב, למרגלות הרי הקרפטים. עדותה הייחודית מתארת את אשר חוותה, ראתה ושמעה במרכז העצבים של רצח יהודי רַבּקה וסביבתה. נתיבי הבריחה מאימת הגסטפו הובילו אותה לקרקוב, בּוּכניה, סלובקיה, הונגריה ורומניה, ועוז רוחה, נחישותה ומוסריותה הביאוה ליטול תחת חסותה את אחיה ואת אחייניתה הצעירה ולנסות להצילם בסיוע של יהודים ולא-יהודים. לימים הביאה לוּשיה להרשעתו של פושע המלחמה וילהלם רוזנבאום, מפקד בית הספר לקצינים ברַבּקה. הספר מביא את סיפורה של לוּשיה בתקופת השואה, סיפור הנותן תמונה על גורל יהודי מזרח אירופה.
מחיר באתר: 68 ₪ | להזמנה

הסערה - דז'יאלושיץ, ביזנוב, בירקנאו, יווישוביצה, בוכנוולד

הסערה - דז'יאלושיץ, ביזנוב, בירקנאו, יווישוביצה, בוכנוולד

משה יוסף אדליסט

בן שמונה־עשרה היה המחבר כשנשלח לעבוד במחנות עבודה באזור קרקוב. באוגוסט 1942 שב לבקר את משפחתו בעיירה דז'יאלושיץ ונלכד באקציה שבוצעה בעיירה בספטמבר. משה ואביו גבריאל הגיעו למחנה ביזָנוב, ואילו אמו, אחותו וסבתו נשלחו להשמדה בבלז'ץ. משה ואביו עוד הצליחו לשוב לביתם, אבל בנובמבר 1942 נאלצו לברוח, ונדדו בין ערים וכפרים ממסתור למסתור עד שהסתננו לגטו קרקוב בפברואר 1943. חודש לאחר מכן גורשו לאושוויץ-בירקנאו ומשם למחנה המשנה יָווישוֹביצֶה, ומשה שובץ לעבודה במכרות פחם. אביו עבד בקומנדו התעלות, נפצע ונשלח למחנה בונה ושם אבד. משה הוצא מן המחנה בצעדת מוות, שרד עוד כמה מחנות ובסופה של צעדת מוות נוספת הגיע לטרזיינשטט ושם שוחרר. עם חבריו לקיבוץ עלה על אניית המעפילים לטרון, אבל הם נתגלו ונשלחו למחנה בקפריסין. משה לחם במלחמת העצמאות, וכשנה לאחר המלחמה, שעה שהחוויות שצילקו את בשרו עדיין טריות, החל לכתוב את זיכרונותיו.
מחיר באתר: 68 ₪ | להזמנה

  • Facebook
  • YouTube
  • Twitter
  • Instagram
  • Pinterest
  • Blog