חינוך והוראה מתוקשבת

זיקה - העיתון המקוון להוראת השואה

רשת החינוך תרבות ושאלת הזהות העברית
מערך שיעור

ראיון עם מניה ברגסון

חפצים לדעת

במדור זה אנו מציעים התבוננות בחפץ כבמקור-מידע היכול ללמד על זמן ועל מקום מסוימים, על החברה שבה הוא נוצר ועל האנשים שעשו בו שימוש. הפעם בחרנו לעסוק בשני חפצים הנוגעים לרשת החינוך תרבות: האחד תעודה של מניה ברגסון, תלמידת הגימנסיה "תרבות" ברובנה; השני הוא כרטיס השאלה של ספר מספריית בית הספר תרבות בגרודנה.

"כולנו יחדיו ביקשנו את עברנו שנכחד"

"אז בבית הספר"

גליון שבט תש"ע פברואר 2010

ברוכים הבאים לגיליון ה-21 של "זיקה" - העיתון המקוון של בית הספר המרכזי להוראת השואה. הגיליון הנוכחי של העיתון מוקדש להתפתחות החינוך היהודי בין שתי מלחמות עולם. מטרתו היא לספק למורים ולמחנכים חומרים מגוונים בנושא זה שישפכו אור על תהליכים שחלו בחינוך היהודי על זרמיו, תוך דגש על רשת החינוך תרבות. המאמרים שבגיליון זה, בוחנים אף את הלבטים האידיאולוגיים בזרמים שונים וביטויים הלכה למעשה במערכות החינוך. חומרים אלה תואמים לתפישה החינוכית של בית-הספר המרכזי להוראת השואה הגורסת שיש ללמוד ולהכיר את העולם היהודי של לפני השואה. בשם צוות הכתיבה, אנו מקווים שהתכנים יעניקו השראה למחנכים, ללומדים ולמתעניינים.

בית חינוך לאידיאלים

לעבענס-קונסט - אמנות החיים

ביקורת ספרים

בגליון זה אנחנו ממשיכים לסקור ולהציג ספרים בנושאים שונים. הפעם נביא סקירה של ספרים העוסקים בפעילות יהודית תרבותית בפולין בין שתי מלחמות העולם: בין שתי מלחמות עולם. פרקים מחיי התרבות של יהודי פולין ללשונותיהם. בעריכת חנא שמרוק ושמואל ורסס. החינוך והתרבות העברית באירופה בין שתי מלחמות העולם. בעריכת ד"ר צבי שארפשטיין.

מערכת העיתון

גב' דורית נובק, פרופ' דן מכמן, גב' שולמית אימבר, גב' דנה פורת, גב' נעמה שי"ק, גב' אביה סלומון-חובב
עורכת העיתון: מרב ז'נו
עורכי הגליון: אסף טל ומרב ז'נו
צוות כתיבת העיתון: ליז אלסבי, מימי אש, לימור בר-אילן, גדעון גרייף, אסף טל, בלהה שילה
בניה, עיצוב והפקה: ליז אלסבי, אביתר ביטון, ג'רמי זאודר, אסף טל, מעינה צבאח, בלהה שילה

  • Facebook
  • YouTube
  • Twitter
  • Instagram
  • Pinterest
  • Blog

אברהם סוצקובר
קורסים מקוונים
חומרים חינוכיים
שפות
השתלמויות מורים