חינוך והוראה מתוקשבת

זיקה - העיתון המקוון להוראת השואה

ראיון עם אלסנדר בוגן

ביקורת ספרים

ספר זיכרונותיו של המשורר אברהם סוצקבר. "גיטו וילנה" הוא כרוניקה מרתקת של חוויותיו של המשורר ותיאור סביבתו תחת השלטון הנאצי בוילנה. הזיכרונות מתמקדים בחיי התרבות ובגורלם של אמנים בגטו, בחיי הילדים, בפעולות הברחה, מחתרת ופרטיזנקה. ערכו הרב טמון בפרסומו המוקדם (1947) ובצירוף עדויות נוספות שסוצקבר גבה עוד בהיותו בגטו ולאחר מכן כפרטיזן. להמשך קריאה

חפצים לדעת

מעבר לתמונה

גליון תמוז תשס"ח יולי 2008

ברוכים הבאים לגיליון ה-15 של "זיקה" – העיתון המקוון של בית הספר המרכזי להוראת השואה ביד ושם. הנושא המרכזי של הגיליון הנוכחי הוא "גטו וילנה – תרבות בצל המוות". גיליון זה מנסה להעביר, ולו במעט, את אופיו של גטו וילנה, גטו מגוון מאוד בהרכבו האנושי, החברתי והתרבותי באמצעות חפצים, תצלומים, יצירות אמנות, עדויות שנשתמרו וקטעי זיכרונות המובאים במדורים השונים.
קריאה פורייה ומהנה

כתבה מרכזית

מערכת העיתון

גב' דורית נובק, פרופ' דן מכמן, גב' שולמית אימבר, גב' דנה פורת, גב' נעמה שי"ק, גב' רחל בד קפלן , גב' אביה סלומון-חובב
עורכת העיתון: מרב ז'נו
עורכי הגליון: אסף טל ומרב ז'נו
צוות כתיבת העיתון: בלהה שילה, אסף טל, מיכל סטרנין, אורית מרגליות, טוביה סינגר, מרים נחום
בניה, עיצוב והפקה: ליז אלסבי, אביתר ביטון, ג'רמי זאודר, מעינה צבאח

  • Facebook
  • YouTube
  • Twitter
  • Instagram
  • Pinterest
  • Blog

קורסים מקוונים
התשלמויות מורים
חומרים חינוכיים