חינוך והוראה מתוקשבת

למידה משמעותית


למידה משמעותית

משרד החינוך יצא בתכנית חינוכית חדשה שמטרתה לפתח כושר חשיבה, יצירה ולימוד עצמי בקרב התלמידים. התכנית, 'למידה משמעותית', משלבת שיטות הוראה יצירתיות שמטרתן ליצור חוויות למידה חיוביות בקרב התלמידים. אחד ממרכיבי התכנית הוא כתיבת עבודת חקר שמהווה שלושים אחוז מהציון הסופי של התלמיד. בית הספר הבין-לאומי להוראת השואה יצר סביבת לימוד מיוחדת המיועדת לתלמידים שמעוניינים לכתוב עבודת חקר בנושא השואה. בסביבה ימצאו התלמידים רעיונות לעבודות חקר בנושאים מרכזים בחקר השואה, דוגמה לעבודה בעקבות דף עד ודוגמה עבודה בעקבות קהילה. בכל אחד מהם ניתן למצוא מודל לדוגמה, שאלות חקר, רשימה ביבליוגרפית וכן מאגרי מידע רלוונטים מתוך אתר יד ושם, שישמשו בסיס לכתיבת העבודה.


למידת חקר - תיקי נושא

בכתיבת עבודה מחקרית, בין אם במסגרת בית ספר תיכון ובין אם באוניברסיטה, יש להחליט תחילה על נושא העבודה, לנסח את שאלת המחקר ולבנות ביבליוגרפיה מתאימה. מטרתה של סביבת לימוד זו היא לעזור לכם, התלמידים, בכתיבת עבודה בנושא השואה. לצורך זה נבחרו שישה נושאים עיקריים הנלמדים לבחינת הבגרות, כאשר כל נושא כולל סקירה היסטורית קצרה, ביבליוגרפיה מומלצת וקישורים למאגרי מידע מתאימים באתר האינטרנט של "יד ושם".

מאגרים נלווים לתיקי נושא

מסע בעקבות קהילה

מסע בעקבות דפי עד

  • Facebook
  • YouTube
  • Twitter
  • Instagram
  • Pinterest
  • Blog
 
>>>>>>>>