חינוך והוראה מתוקשבת

יחידות לימוד


יחידות לימוד

"היסטוריה היא כמו בית ישן בלילה, שכל המנורות דולקות בו ואבות קדמונים לוחשים בתוכו. כדי להבין היסטוריה עלינו להיכנס פנימה ולהקשיב למה שהם אומרים. ולהסתכל בספרים ובתמונות שעל הקיר. ולהריח את הריחות" .
(מתוך : ארונדהטי רוי, אלוהי הדברים הקטנים, 1998, עמ' 55.)

לימודי היסטוריה בנויים משני שלבים הכרוכים זה בזה – האחד, ידיעת העובדות, האירועים והתאריכים ההיסטוריים. השני הוא ההתמקדות בתהליך ההיסטורי שאירועים אלו יוצרים. מתוך כך מתאפשרת ההבנה שאין רק גורם אחד לאירוע ההיסטורי אלא תמיד ישנו ריבוי גורמים. כל הנאמר לעיל בא לידי ביטוי ביתר שאת בלימודי השואה בבית הספר, המהווים נושא מרכזי במערכת החינוך הישראלית והמורים מייחסים לה וללמידתה חשיבות רבה. אך כיצד צריכה להתבצע למידה זו?
כיום האמצעים הקלאסיים (הוראה פרונטלית, מורה, לוח, מחברות, תלמידים) לא תמיד מספיקים בכדי לעורר עניין בתלמידים, החיים בעולם בו הכול משתנה חדשות לבקרים ודור נמדד לפי אורך חייו של מעבד המידע במחשב. לתוך הנישה הזאת נכנס האינטרנט והלימוד האינטראקטיבי ככלי חינוכי וכפיתוח מוטיבציה ללמידה והעמקת תהליך הלמידה. הלמידה מקוונת תופסת תאוצה בתוך מערכת החינוך בישראל והלימוד נעשה בשילוב של שני קטבים המשלימים זה את זה - הלמידה הקוגניטיבית והלמידה החווייתית.
הסביבות האינטראקטיביות שלפניכם מהוות כלי לימודי משמעותי וחוויתי בעזרתו יוכלו המורים להמחיש לתלמידים תהליכים ואירועים היסטוריים והכל בהתאם לחומר הנלמד לצורך בחינות הבגרות. הסביבות כוללות ציר זמן המדגיש את האירועים המרכזיים של הנושא הנלמד, סרטוני וידאו המשלבים תמונות וקטעי ארכיון ומספרים את סיפור ההתרחשות ההיסטורית בקצרה וכן ניתוח התהליכים ההיסטוריים.


צרפת בתקופת מלחמת העולם השניה והשואה

הונגריה בתקופת מלחמת העולם השניה והשואה

יוגוסלביה בתקופת מלחמת העולם השניה והשואה

  • Facebook
  • YouTube
  • Twitter
  • Instagram
  • Pinterest
  • Blog