חינוך והוראה מתוקשבת

למידה משמעותית והערכה חלופית בהוראת השואה


האתר שלפניכם נבנה על מנת לסייע למורי ההיסטוריה לבנות את הלמידה המשמעותית וההערכה החלופית בנושא השואה. הוא בנוי סביב נושאי היסוד של לימודי חטיבת מלחמת העולם השנייה, הטוטליטריזם והשואה, כאשר כל אחד מהנושאים מחולק לרקע היסטורי והערכה חלופית. המבוא היסטורי הבסיסי של כל נושא, אותו יש ללמוד לפני שצוללים אל תוך הלמידה הפעילה, מוצג דרך סרטים, תמונות ארכיון, מצגות ומושגים מונפשים באנימציה. בחלק השני של הלמידה המשמעותית יצרנו עבורכם הצעות שונות להערכה חלופית, בהתאם לתכנית משרד החינוך – בניית תלקיט; תהליכי חקר; בחינה משולבת סרטים ועוד. האתר הינו אתר מודולרי ואנו נוסיף לו במהלך השנה נושאים נוספים וכן הצעות ללימוד אישי או קבוצתי. להמשך קריאה


 • האידיאולוגיה הנאצית

  האידיאולוגיה הנאצית
 • כיבוש פולין

  כיבוש פולין
 • חיי יומיום בגטאות

  חיי היום יום בגטאות
 • שלבים בפתרון הסופי

 • גישות בחקר השואה

 • נושא חתך:
  הוראת שואה בשילוב אומנות

 • Facebook
 • YouTube
 • Twitter
 • Instagram
 • Pinterest
 • Blog
>>>>>>>>>>>>>>>>