חינוך והוראה מתוקשבת

הוראת שואה במסגרת הערכה חלופית קורסים מקוונים פרסי יד ושם עבודת חקר - למידה משמעותית

הצטרפו אלינו לקבלת חומרים ועדכונים

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>