חינוך והוראה מתוקשבת

ראיונות עם ניצולי שואה

ניצולי השואה תופסים מקום נרחב בעיצובה של המורשת היהודית, ולוקחים על עצמם, לא פעם, תפקיד חינוכי בעיצוב זיכרון השואה. בשנת 2002 התקיים ביד ושם כנס בינלאומי שבו קרא צבי גיל את "מנשר הניצולים":

"אנחנו דור ניצולי השואה הולכים ומתמעטים. בעוד שנים לא רבות לא יהיה עוד על כדור הארץ אדם שיוכל להעיד: 'אני זוכר את מה שאירע בשואה'. יוותרו רק ספרי זיכרונות ומחקר, תמונות וסרטים, ועדויות ניצולים. או אז יהפוך זיכרון השואה מגורל כפוי, החתום בבשרנו ובנשמתנו, לייעוד היסטורי שעל האנושות ועל הדורות הבאים לשאת באחריות לצקת בו תוכן ומהות".

באסופה זו תוכלו למצוא מבחר ראיונות עם ניצולי שואה, וחומרים חינוכיים רלוונטיים.

  • Facebook
  • YouTube
  • Twitter
  • Instagram
  • Pinterest
  • Blog