חינוך והוראה מתוקשבת

חומרים חינוכיים

בית הספר המרכזי להוראת השואה מפתח מגוון חומרים חינוכיים למורים, לתלמידים ולציבור הרחב. החומרים החינוכיים נכתבים בהתאם לתפישה החינוכית הייחודית של בית הספר השמה דגש על התאמת החומרים לגיל הלומדים ועל הוראה רב-תחומית של נושא השואה. בין החומרים ניתן למצוא מערכי שיעור, סביבות למידה, חומרים חינוכיים ליום הזיכרון לשואה ולגבורה, חומרי עזר לכתיבת עבודות חקר ועוד.

  • Facebook
  • YouTube
  • Twitter
  • Instagram
  • Pinterest
  • Blog