חינוך והוראה מתוקשבת

חומרים חינוכיים ליום הזיכרון לשואה ולגבורה

חומרים חינוכיים ליום הזיכרון לשואה ולגבורה תשע"ו

"הגיע חנוכה ואנחנו השתדלנו להדליק נרות כל יום הם לא הרשו הגרמנים. ביום הראשון הם עוד לא ידעו, פתאום בכל הצריפים מדליקים נרות ביום השני הם באו והיה איסור חמור להדליק נרות. ואז קרה נס, והייתה פתאום הפסקת חשמל, אז היינו צריכים להדליק נרות. השתדלנו להחזיק בכל דבר, אם חג אם שבת, כמה שיכולנו. גם שרנו שירים של חנוכה. אני זוכרת שהיה שם מורה דה יונג. הוא לא זכר את כל המילים ופתאום הוא שואל אותי: "תגידי, איך הבית השני של 'חנוכה חנוכה', ואני הייתי צריכה להיזכר, אבל הוא רצה בכל מחיר לדעת את כל המילים שיוכל ללמד את כל הילדים שירי חנוכה". (מתוך עדותה של לאה זוננשיין 0.3/5859)

להמשך קריאה.

עדויות לשימוש בכיתה

מסע בעקבוד דפי עד

מערך שיעור

מפה אינטראקטיבית

אסופת טקסים

  • Facebook
  • YouTube
  • Twitter
  • Instagram
  • Pinterest
  • Blog