חינוך והוראה מתוקשבתחומרים חינוכיים לעשרה בטבת

בעשרה בטבת החל נבוכדנצר מלך בבל במצור על ירושלים. כעבור שלוש שנות רעב, הובקעה העיר ונחרב בית המקדש הראשון. עוד בתקופת המקרא, לפני כ – 2500 שנה נקבע יום זה כיום תענית המציין את ראשית התהליך שהביא לחורבן ירושלים. בתקופת השואה נרצחו כשישה מיליון יהודים. לרבים מהם אין יום פטירה ידוע ואף אין קרוב משפחה או שאר בשר אשר יאמר עליהם קדיש. לכן, בשנת 1949 קבעה הרבנות הראשית לישראל את עשרה בטבת כ"יום הקדיש הכללי" לאלו אשר מקום ותאריך קבורתם לא נודע. יום זה, אשר נקבע לציון תחילת חורבן ירושלים, נקבע גם כיום זיכרון לחורבן יהדות אירופה.

  • Facebook
  • YouTube
  • Twitter
  • Instagram
  • Pinterest
  • Blog